Zimní pneu od 1.listopadu

Ve stručnosti obsah novely zákona 361/2000 Sb. aneb “co praví zákon”:

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

 

Co znamenají pojmy jako “souvislá vrstva sněhu” či jak a kdy lze předpokládat “možnost” že takové podmínky nastanou bude jistě předmětem rozsáhlých rozprav.
 Avizovaný manuál pro Policii ČR, což má být cosi jako “prováděcí vyhláška” (?) jsme se již pokusili vyžádat si jednak u vedení dopravní policie, jednak na ministerstvu dopravy.
Uvidíme, zda tento materiál získáme…