Motoristé “v lihu”

Ceny pohonných hmot dosáhly v poslední době hodnot, které by mohli investigativní novináři označit za „drakonické“.

Litr „neobnovitelného“ paliva atakuje mnohdy 40 Kč/litr. Současný pokles cen ropy však žádný pohyb v cenách paliv neindikuje.

Co bychom taky čekali, že? Slevňovat se již nebude.

V případě, že motor vašeho vozidla běží na benzín, nabízí se jednoduchá alternativa v podobě paliva zvaného „bioetanol“ ve směsi s běžným benzínem 85:15 s obchodním názvem E85, dostupná na stále větším množství čerpacích stanic.

V zimním období je poměr etanolu a benzínu změněn na cca 70:30, nicméně v zimě bych tuto variantu vůbec nedoporučoval…viz.níže.

O možnostech tankování E85 vám nikdo nic neřekne.

Oficiální místa tj. např. výrobci a dovozci vozidel a zejména místa úřední raději mlčí, popř. se zmohou na chabé vyjádření ve smyslu „ano, ale motor musí být na toto palivo upraven“. Na internetu lze najít množství firem nabízejících úpravu motoru vašeho vozu za ceny od 5 do 10 a více tisíc. Tyto úpravy však vesměs spočívají pouze v zapojení jednoduchého elektronického zařízení, které je např. v USA prodáváno jako „samoinstalační“ v ceně cca 120 USD tedy kolem 2500,- Kč.

Zařízení se zapojí pomocí konektorů před vstřikovače a slouží k jedinému – prodloužení doby vstřiku paliva s ohledem na poněkud odlišné vlastnosti dominantní složky pohonné směsi E85 tj. etanolu.

Proč vůbec něco upravovat?

Vyjděme z pár údajů o etanolu tj. lihu.

Oktanové číslo, specifikující sklon paliva k detonacím je podstatně vyšší než u benzínu běžné kvality – uváděno cca 110 (MM = motorová metoda, zkoumáno na zkušebním motoru, test slangově zvaný „klepačka“)

To je pozitivní informace.

Výhřevnost, tedy v podstatě „měrné spalné teplo“ je však nižší než u benzínu – o cca 30 %

Zdroj: http://max.af.czu.cz/~miki/biodiesel/files/altera-benzin.pdf)

To je ovšem informace pro nás horší…

V podstatě znamená, že má-li motor vykonat stejnou práci, musíme mu takového paliva předat ke spálení více.

Elektronicky řízené vstřikování se známou regulací pomocí kyslíkových senzorů ve výfukovém potrubí (lambda sond) má možnost se tzv. adaptovat, tj. zvýšit množství paliva prodlužením délky jeho vstřiku – tato adaptabilita má však svoje hranice, maximum je někde o cca 30 % .

Jakmile se dostaneme mimo interval možné adaptability, bude elektronický vsřikovací systém vykazovat problémy s regulací a to včetně chybových hlášení a rozsvěcování MIL (Malfunction Indicator Lamp = kontrolka bezchybné funkce elektronického řízení motoru)

Teorie je věc jedna, praxe věc druhá. 

Proto v současné době testujeme provoz na E 85 v motoru vozidla Ford Focus Duratec 1,6 74kW.

Motor není nijak upraven.

Dosavadní výsledky – spíše jen dojmy:

  • při použití „čistého“ E 85 naroste spotřeba o cca 1,5 litru tj. z hodnoty cca 7,5 l/100 km na hodnotu pod 9 l/ 100 km.V přepočtu „korunou“ (E 85 = 27 Kč/l, N 95 = 38 Kč/l tedy N 95 2,85 Kč/km a E 85 2,43 Kč/km
  • při použití čistého E 85 byl zaznamenán výrazný problém při startování studeného motoru při teplotách pod cca 10 °C. 15 % benzínu ve směsi je pro neupravený motor prostě málo. Problém lze odstranit přidáním dalších cca 10 % benzínu do směsi – poté je již startování bez problému.

 

  • při použití mixu 1:1 N95 a E 85 lze ušetřit cca 275 Kč na plné nádrži (uvažováno 50 litrů) a žádný „pozorovatelný“ nárůst spotřeby nebyl zaznamenán.

Dosavadní výše uvedené zkušenosti berte zatím jako orientační. 

Moc tedy neušetříte, ale může vás hřát pocit, že při použití E 85 tolik nepřispíváte do bezedné státní kasy (směs není zatížena tak výrazně spotřební daní)

S E85 experimentujeme dále a máte-li nějaké zkušenosti s použitím tohoto paliva ve svém vozidle, podělte se o ně s ostatními.

Rádi si přečteme a zveřejníme i vaše zkušenosti.