Reklamujeme!

Zřejmě v souvislosti z naší nejnovější mediální kampaní (dá-li se tak nazvat publikování zkušeností z českých autobazarů – vesměs negativních) se množí dotazy na možnost řešení již provedené špatné koupě ojetého vozidla.

Zájemce chtěl dokonce radu, co dělat, když „náhle prozřel“ a po třech letech od koupě zjistil, že má v garáži stočenku.

Zatím nemáme čas zřizovat rubriky typu FAQ neboli „nejčastější otázky“, takže v této chvíli jen pár nejdůležitějších připomínek.


Lhůty k uplatnění možných nároků z vad použité věci (u věcí použitých tj. i ojetého vozu často nesprávně, nicméně srozumitelně „reklamace“) jsou tu od toho, aby chránily i vás.

Představte si situaci, že někomu prodáte použitou věc (třeba pračku, televizi…) a kupující bude po vás po několika letech požadovat slevu či vám zcela opotřebený předmět koupě bude chtít vracet, neboť třeba „nesplnil jeho představy“ či „byl uveden v omyl“ protože třeba pračka nemá nějakou náhle požadovanou funkci…

Často mylně vykládaná šestiměsiční lhůta, kdy se jakoby předpokládá, že event. vada byla u předmětu koupě již v okamžiku prodeje neplatí u použité věci.


I v tomto případě byste u ojetého vozu museli prokázat, že


  • jde o vadu, nikoliv o běžné opořebení
  • vada byla přítomna už v okamžiku prodeje


Obecně platná lhůta, ve které můžete uplatňovat nějaké nároky (např. slevu,bezplatnou opravu …) je při nákupu od fyzické osoby (občana, bez IČO) 6 měsíců a lze ji smluvně prodloužit (kdo by to však dobrovolně dělal?)

Při koupi od osoby s IČO (autobazar, firma) máte coby občan (kupujete-li mimo svoje IČO) obecně lhůtu k uplatnění nároků 24 měsíců od koupě a tuto lhůtu nelze (ani smluvně) zkrátit pod 12 měsíců.

Do této chvíle jsme se bavili o ujednáních dle zákoníku občanského.

Zejména u podnikatelských subjektů jsou však kupní smlouvy formulovány dle zákoníku obchodního, kde můžete rovnou zapomenout na jakékoliv výše uvedené lhůty, vše se tam odvíjí od formulace, že předmět koupě „měl v době prodeje vlastnosti obvyklé“.


V těchto záležitostech mají často nejasno i advokátní kanceláře. V případě potřeby event. dotaz na konkrétní případ rádi zodpovíme.

Po zkušenostech z minula, kdy jsme často fungovali jako „bezplatná poradna“ jsme museli přistoupit k úpravě této činnosti.

Váš dotaz analyzujeme a řekneme vám (zdarma) stanovisko, zda případ je či není řešitelný.

Zpracování konkrétního návrhu dalšího postupu (pokud shledáme, že případ má řešení) však již je placenou službou.

Nicméně můžeme konstatovat, že problém vad a odpovědnosti za vady ovládáme a s vaším problémem umíme „pohnout“ často rychleji a lépe (ba i levněji) než mnohé advokátní kanceláře.