Náhrada od pojišťovny

0 Comments


Televize Prima uvádí nový pořad s názvem “Reportéři na vaší straně”. V prvním díle zaujala reportáž o škodě na vozidle Kia Shuma (sledujte zde od stopáže 29,55)

O co šlo?

Pán utrpěl zaviněním jiného řidiče škodu na svém vozidle Kia, které nebylo z nejmladších (uvedeno 13 let tj. ročník cca 98). Poškozena byla přední část vozidla – reflektor, nárazník, maska, chladičová stěna…

Poškozený dal auto do smluvní opravny pojišťovny a co se nestalo? Pojišťovna vyhodnotila škodu jako tzv. “totální” – jde o případ, kdy se vypočtená cena opravy vozidla blíží či přesahuje cenu vozidla obvyklou (neboli “obecnou”) v době události. Zjednodušeně řečeno – oprava by stála více, než kolik činí hodnota celého vozidla. Pojišťovna určila výši plnění z pojistky viníka jako 18 000 Kč – z toho cena zbytků (pojišťovna nabídne vrak do aukce a zajistí tak možnost odprodeje vraku za nejvyšší nabídnutou cenu) 6000,- Kč a 12 000,- by činil doplatek od pojišťovny.

Poškozenému však bylo mezitím vozidlo opraveno a cena za opravu činila 34 000,- Kč. Autoservis odmítá vydat opravené vozidlo bez zaplacení a rozdíl, který by měl poškozený uhradit servisu je tedy 34 – 12 tj. 22 000,-Kč. Prodej vraku se samozřejmě nekoná.

Poškozený se cítí opravdu poškozený.

Kde se stala chyba?

Poškozený neměl do rozhodnutí pojišťovny o výši škody a její likvidaci vůbec vozidlo nechávat opravit. Vypadá to  tak, že i opravce byl zbytečně iniciativní – vždyť se s podobnými případy musel již setkat!

Dále bylo (a stále je)  možné rozporovat výši stanoveného plnění, kdy 18 000,- Kč se jeví i u tak bazarově neoblíbeného vozidla cifra už na první pohled řekněme “podivná”. Je však třeba znát podrobnosti, zejména skutečný stav vozidla před nehodou a na základě prohlídky vozidla stanovit, zda pojistná náhrada určená pojišťovnou odpovídá obecné ceně vozidla před poškozením, samozřejmě s odečtením ceny “vraku”, tedy zbytků vozidla…

Pojišťovna postupuje v souladu s platnými zákonnými normami – (jde zejména o Obč. zákoník v platném znění) kdy  se při náhradě škody vychází z ceny obvyklé této věci před poškozením a na náhradě škody lze obdržet jen tolik, kolik bylo v době kdy ke škodě došlo obvyklé na pořízení obdobné věci vynaložit.

 Náhrada škody by měla odpovídat ekvivalentu za který může poškozený opatřit věc stejného druhu a kvality.

Zjednodušeně řečeno – poškozený by měl dostat cca tolik, za co by si mohl v autobazaru pořídit obdobnou ojetinu Kia Shuma. Zda pojistné plnění odpovídá tomuto požadavku si bez znalosti bližších podrobností netroufáme tvrdit, máme však o tom docela vážné pochybnosti.

Je možné vymáhat něco po viníkovi?

Dle našeho názoru (a  je-li pojistné plnění stanoveno pojišťovnou správně) pak v žádném případě – šlo by pak (zjednodušeně)  o jakousi možnost neoprávněného obohacení, protože pojišťovna (opět za předpokladu korektního výpočtu a zjištění pojistné  náhrady) již uhradila škodu ve skutečné výši, tedy plně pokryla vzniklou majetkovou újmu poškozeného (viz. předchozí odstavce) Teoreticky je možno uplatnit právní cestou event. rozdíl na viníkovi, v tomto konkrétním případě by to však bylo zjevně finančně i časově neefektivní. Pokud v tomto konkrétním případě poškozenému  nejspíš chybí cca 20 tisíc na úhradu opravy, těžko  zřejmě bude postrádat minimálně další polovinu této cifry na úhradu prvotních úkonů advokátní kanceláře – a to je jen velmi, velmi skromný odhad vycházející ze znalosti sazeb “venkovských” advokátů…

V obdobných případech s Vámi problém rádi včas zkonzultujeme a poskytneme Vám odbornou pomoc včetně event. zastoupení v jednání s pojišťovnou. V každém případě se alespoň dozvíte, zda je vůbec Váš problém nějak řešitelný…Škody na vozidlech prostě umíme a jsme v této oblasti úspěšní.

Na závěr je nutno uvést, že pojistné podvody poznáme (neptejte se jak, neřekneme!) a tyto “podnikatelům” v této branži nestvrzujeme, byť by to bylo za vysokou odměnu.

Twitter @nehody

Nic se takto "nesčítá",to je vidět, že pán nedával pozor ve škole. Jinak by mě zajímalo těch jeho 45,3 gé, jak to… https://t.co/CpTVShYh3V
h J R
Tohle je furt dokola. Dodávkář, bez tachografu, sirky pod víčky...☹️✝️ https://t.co/xPBeDShDtM
h J R
Peugeot Boxer 3,0 HDI po nárazu do zadní části návěsu před ním na D1. Tzv. "štípač km" - s tímhle nemusí jezdit… https://t.co/905mCtJLu6
h J R
Práce znalce by měla obsahovat i rizikové příplatky. 350 Kč/h... https://t.co/pZ6uJsO5pX
h J R
RT @kunc_zidenice: Neumíme postavit dálnici na Vídeň. Tak jezdíme po staré silnici. Na té se poškodí most. Neumíme jej opravit. Tak tam dám…
h J R

RSS RSS kanál obsahu

Umístění diagnostického konektoru

Dnes už si bez alespoň základního načtení paměti závad při prohlídce ojetiny ani "neškrtnete".

U většiny vozidel známe umístění standardního diagnostického konektoru tzv. "zpaměti", u vozidel která nevidíme denně můžeme chvíli bádat...

Abychom zamezili pracnému hledání Googlem které mnohdy nikam nevede (odkazy na nesmyslné debaty, kde se dočtete "známy mi povedal, že..." ), uvádíme občas umístění jednak na twitterovém účtu pod hashtagy #OBD_konektor #OBDkonektor a můžete také použít tohoto odkazu

V nouzi nejvyšší použijte mobilní aplikaci

Díky obdfacile.com

Kde najít VIN vozidla?

Samozřejmě, nejsnáze dohledatelné místo je tzv. “pomocný VIN” v okénku čelního skla.

Nicméně s výjimkou vozidel pro americký trh musí být VIN ještě na dalších místech a zajímat nás bude zejména RAŽBA VIN KÓDU v karoserii.

Jako dobrá pomůcka v případě pochybností poslouží polská webová stránka

www.kde-je-vin.com

Tam avizovaná aplikace pro Android se nám nejevila úplně čerstvá, vzhledem k poslední aktualizaci v roce 2017 a tak jsme ji po základním vyzkoušení vrátili zpět do obchodu Google Play. Klidně za ni zaplatíme i více, než těch 39,- Kč ale chceme vidět, že je dále vyvíjena.