Náhrada od pojišťovny

Televize Prima uvádí nový pořad s názvem “Reportéři na vaší straně”. V prvním díle zaujala reportáž o škodě na vozidle Kia Shuma (sledujte zde od stopáže 29,55)

O co šlo?

Pán utrpěl zaviněním jiného řidiče škodu na svém vozidle Kia, které nebylo z nejmladších (uvedeno 13 let tj. ročník cca 98). Poškozena byla přední část vozidla – reflektor, nárazník, maska, chladičová stěna…

Poškozený dal auto do smluvní opravny pojišťovny a co se nestalo? Pojišťovna vyhodnotila škodu jako tzv. “totální” – jde o případ, kdy se vypočtená cena opravy vozidla blíží či přesahuje cenu vozidla obvyklou (neboli “obecnou”) v době události. Zjednodušeně řečeno – oprava by stála více, než kolik činí hodnota celého vozidla. Pojišťovna určila výši plnění z pojistky viníka jako 18 000 Kč – z toho cena zbytků (pojišťovna nabídne vrak do aukce a zajistí tak možnost odprodeje vraku za nejvyšší nabídnutou cenu) 6000,- Kč a 12 000,- by činil doplatek od pojišťovny.

Poškozenému však bylo mezitím vozidlo opraveno a cena za opravu činila 34 000,- Kč. Autoservis odmítá vydat opravené vozidlo bez zaplacení a rozdíl, který by měl poškozený uhradit servisu je tedy 34 – 12 tj. 22 000,-Kč. Prodej vraku se samozřejmě nekoná.

Poškozený se cítí opravdu poškozený.

Kde se stala chyba?

Poškozený neměl do rozhodnutí pojišťovny o výši škody a její likvidaci vůbec vozidlo nechávat opravit. Vypadá to  tak, že i opravce byl zbytečně iniciativní – vždyť se s podobnými případy musel již setkat!

Dále bylo (a stále je)  možné rozporovat výši stanoveného plnění, kdy 18 000,- Kč se jeví i u tak bazarově neoblíbeného vozidla cifra už na první pohled řekněme “podivná”. Je však třeba znát podrobnosti, zejména skutečný stav vozidla před nehodou a na základě prohlídky vozidla stanovit, zda pojistná náhrada určená pojišťovnou odpovídá obecné ceně vozidla před poškozením, samozřejmě s odečtením ceny “vraku”, tedy zbytků vozidla…

Pojišťovna postupuje v souladu s platnými zákonnými normami – (jde zejména o Obč. zákoník v platném znění) kdy  se při náhradě škody vychází z ceny obvyklé této věci před poškozením a na náhradě škody lze obdržet jen tolik, kolik bylo v době kdy ke škodě došlo obvyklé na pořízení obdobné věci vynaložit.

 Náhrada škody by měla odpovídat ekvivalentu za který může poškozený opatřit věc stejného druhu a kvality.

Zjednodušeně řečeno – poškozený by měl dostat cca tolik, za co by si mohl v autobazaru pořídit obdobnou ojetinu Kia Shuma. Zda pojistné plnění odpovídá tomuto požadavku si bez znalosti bližších podrobností netroufáme tvrdit, máme však o tom docela vážné pochybnosti.

Je možné vymáhat něco po viníkovi?

Dle našeho názoru (a  je-li pojistné plnění stanoveno pojišťovnou správně) pak v žádném případě – šlo by pak (zjednodušeně)  o jakousi možnost neoprávněného obohacení, protože pojišťovna (opět za předpokladu korektního výpočtu a zjištění pojistné  náhrady) již uhradila škodu ve skutečné výši, tedy plně pokryla vzniklou majetkovou újmu poškozeného (viz. předchozí odstavce) Teoreticky je možno uplatnit právní cestou event. rozdíl na viníkovi, v tomto konkrétním případě by to však bylo zjevně finančně i časově neefektivní. Pokud v tomto konkrétním případě poškozenému  nejspíš chybí cca 20 tisíc na úhradu opravy, těžko  zřejmě bude postrádat minimálně další polovinu této cifry na úhradu prvotních úkonů advokátní kanceláře – a to je jen velmi, velmi skromný odhad vycházející ze znalosti sazeb “venkovských” advokátů…

V obdobných případech s Vámi problém rádi včas zkonzultujeme a poskytneme Vám odbornou pomoc včetně event. zastoupení v jednání s pojišťovnou. V každém případě se alespoň dozvíte, zda je vůbec Váš problém nějak řešitelný…Škody na vozidlech prostě umíme a jsme v této oblasti úspěšní.

Na závěr je nutno uvést, že pojistné podvody poznáme (neptejte se jak, neřekneme!) a tyto “podnikatelům” v této branži nestvrzujeme, byť by to bylo za vysokou odměnu.