Vědecká konference EXFOS Brno 2013

Ve dnech 25. a 26. ledna  2013 se koná  v Brně tradiční konference s mezinárodní účastí EXFOS.

Máme zde přihlášen příspěvek “ Škoda na vozidle a pojistné plnění– praktické poznatky z aplikace některých základních principů Znaleckého standardu 1/2005 při stanovení výše pojistného plnění za škody na motorových vozidlech. Z důvodu mimořádně nabitého programu se tento příspěvek nedostal na pořad jednání, měl by být ale otištěn ve sborníku konference. Též není vyloučeno, že některá přednáška odpadne např. pro neúčast autora a na prezentaci výše zmíněného tématu nakonec dojde…

Aktuální dění se pokusíme přenášet na Twitter, takže kdo ještě tuto síť neznáte či nevyužíváte, máte možnost…

Program konference EXFOS  21307 v pdf