Konference JUFOS 2013

25. dubna 2013 probíhala v Brně pravidelná konference studentů doktorského studijního programu ÚSI “Junior Forensic Science”.

Obsah a množství příspěvků v sekci “Analýza dopravních nehod” hovoří asi za vše…

Sekce: Analýza silničních nehod
odborný garant: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
organizační garant: Ing. Arnošt Kuře
09:30
Ing. Peter Vertaľ VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
STOCHASTICKÁ SIMULÁCIA KRITICKEJ SITUACIE NA KRIŽOVATKE – ODBOČOVANIE DO ĽAVA
09:45
Bc. Loboš Nouzovský ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě
JÍZDNÍ KOLA – JEJICH STAV A BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA
10:00
Ing. Jaroslav Hrubý VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
VYUŽITÍ METODY KONEČNÝCH PRVKŮ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD
10:15
Ing. Jiří Prnka VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
10:30
Ing. Kateřina Vorálková VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ ŘIDIČE V DOPRAVNÍM PROVOZU – REAKČNÍ DOBA
10:45
Ing. Michal Křižák VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
POROVNÁNÍ VÍCETĚLESOVÝCH SYSTÉMŮ V PROGRAMECH VIRTUAL CRASH A PC CRASH
11:00
Ing. Lukáš Zemánek VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
ASISTENČNÍ SYSTÉMY VOZIDEL VE VZTAHU K DODRŽOVÁNÍ PODÉLNÉ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI
11:15
Ing. Miroslav Řehák ČZU v Praze, Technická fakulta
PODKLADY PRO ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD A JEJICH VLIV NA OBJEKTIVNÍ VÝSLEDEK
11:30
Ing. Adam Šiška VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
PŘEDJÍŽDĚNÍ CYKLISTŮ A CHODCŮ
11:45
Ing. Pavel Maxera VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
CHOVÁNÍ ŘIDIČE PŘI JÍZDĚ PŘES PŘECHOD PRO CHODCE OZNAČENÝ POUZE VODOROVNÝM
ZNAČENÍM
12:00
Ing. Dagmar Skupová VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
ANALÝZA ZPOMALOVÁNÍ TRAMVAJÍ A VYHODNOCENÍ JEHO ÚČINKU NA STOJÍCÍ CESTUJÍCÍ
12:15
Mgr. Miroslav Němec Policejní akademie České republiky, fakulta bezpečnostně právní
VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ JAKO REÁLNÁ HROZBA SILNIČNÍHO PROVOZU V ČESKÉ REPUBLICE

13:00
Ing. Michal Belák VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
SVĚTELNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH REFLEXNÍCH PRVKŮ
13:15
Ing. Mouin Alkhaddour VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
OVĚŘENÍ REAKCE ŘIDIČE POMOCÍ EYE-TRACKER
13:30
Ing. Petr Zeman VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
DATA DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU VS. VOZIDLOVÁ DATA
13:45
Ing. Zdeněk Krychtálek VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST MEZI VOZIDLY – ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V ČESKU
14:00
Ing. Stanislav Tokař VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
METODIKA MĚŘENÍ NÁHLÉ ZMĚNY RYCHLOSTI NEBO SMĚRU
14:15
Ing. Tomáš Coufal VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDLA
14:30
Ing. Jaroslav Král VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ OPATŘENÍ PRO DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI
14:45
Ing. Jakub Motl VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
BRZDOVÉ SOUSTAVY NÁKLADNÍCH VOZIDEL
15:00 Přestávka na kávu do 15:25
15:30
Ing. Michal Novotný VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
ANALÝZA VLIVU OKAMŽITÉ HMOTNOSTI PŘETÍŽENÉHO UŽITKOVÉHO VOZIDLA NA JEHO BRZDNOU
SOUSTAVU
15:45
Ing. Petr Kakáč VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
VYUŽITÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD PRO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL
16:00
Ing. Vladimír Tylšar  VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
KONTROVERZNÍ PRAVIDLO ZIPU
16:15
Ing. Jan Schejbal VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
MĚŘENÍ RYCHLOSTI PŘI NESTANDARDNÍCH SOUDNĚ INŽENÝRSKÝCH EXPERIMENTECH
16:30
Ing. Martin Bilík VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
ROZDÍLNÉ POHLEDY NA STATISTIKY NEHODOVOSTI V EU

2013-04-25 11.11.11_600x362