Nevypovídejte!

Naše důvěra v český právní systém už dávno vzala za své. Proto nyní pár drobných rad pro případ nehody se zraněním. Následující  poznatky byly  vyvolány prací na konkrétních kauzách z poslední doby, mají tedy  reálný základ.

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody se zraněním jiného účastníka, rozhodně nevypovídejte nic na místě. Bedlivě též rozmyslete (a poraďte se taky s někým) zda vůbec budete ve věci dál podávat příslušným orgánům nějaké vysvětlení. Samozřejmě z místa nehody neprchejte, podrobte se všem procedurám kontroly dokladů, testu na alkohol event. drogy, poskytněte všechnu nezbytnou součinnost policejním orgánům – ale to je tak asi vše.

Vždy je  možnost k věci nic nesdělovat – „osobu blízkou“ nikdo nezrušil (byť s. poslanec Huml a TV Nova někdy tvrdí něco jiného) a nikdo vás nemůže nutit vypovídat, pokud si nejste jisti, že svojí výpovědí nepřitížíte třeba sobě (coby osobě “nejbližší”).

Paradoxem totiž je, že v první chvíli můžete být v pozici svědka – v daném okamžiku to nevypadá, že byste byli viníkem nehody a tak se (v dobré víře) snažíte přispět k objasnění věci. Něco řeknete (dobrzdil jsem, jel jsem rychlostí cca …viděl jsem, neviděl jsem…) a to je zaprotokolováno.

Nehoda se vyšetřuje, věc dojde k podání obžaloby na údajného viníka, průběh nehody šetří i znalci v oboru dopravy. Náhle se zjistí, že něco mohlo být jinak, než jste vy byli třeba přesvědčeni a v dobré víře jste uvedli do protokolu. Posléze, ač to nečekáte, jste obviněni z údajného „křivého svědectví“. Trestní sazba až 3 roky nepodmíněně.

Buďte si  vždy vědomi toho, že vina vám musí být prokázána a ne že hned musíte nějak prokazovat svoji nevinu. Vinu v těchto případech prokazují příslušné orgány, říká se jim honosně „orgány činné v trestním řízení“ – je to policie, státní zastupitelství a soudy.

Ve vlastním zájmu se pokuste na místě oslovit event. svědky a požádat je o nějaký kontakt k event. svědectví – byť je to (i vzhledem k výše uvedenému) velmi obtížné. Co můžete snadno udělat je např. to, že si pořídíte pro vlastní potřebu fotodokumentaci z místa nehody – třeba pár obrázků mobilním telefonem, který má dnes často lepší vlastnosti, než digitální foto policejního orgánu o rozlišení 1600 x 1200 px či dokonce horším. Nespoléhejte na to, že „všechno bude ve spisu“ . Dobrá kamera za čelním sklem vozu už je dnes výbavou, kterou bychom nazvali minimálně “doporučenou”. Blížíme se rychle  Rusku, kde už je dnes také nutností natáčet se navzájem…

Věc okamžitě řešte – třeba i tak, že ověříte zda máte v rámci své pojistky třeba i nějaké pojištění právní ochrany. A včas se třeba obraťte na nás – pracujeme mj. i s dobrými advokátními kancelářemi specializovanými na tuto problematiku po celé republice.

Ve výše uvedeném příspěvku jsme se bavili o vážnější nehodě se zraněním, odřený nárazník při parkování u hypermarketu se řeší samozřejmě zcela jinak 🙂 Ale i tam doporučujeme  vlastní zdokumentování na místě . Mobilní telefon má dne  většina lidí u sebe.

Hodně kilometrů bez nehod a nepříjemností vám přeje tým

 

www.nehody. net

www.autoaz.cz

www.nehoda.eu