Jak je to s těmi přechody?

Mýty kolem přechodů pro chodce nás straší už mnoho let. Pan docent Aleš Vémola, který mě kdysi učil analýzu dopravních nehod, s oblibou říkával: “Ti, co si pod vlivem zpravodajství Novy mysleli, že mají na přechodu přednost, jsou už mrtví…”

Co říká zákon?

Řidič vozidla, které se blíží k přechodu pro chodce si musí počínat tak, aby chodci, který se zjevně chystá přechod použít či již po něm přechází umožnil bezpečné přejití vozovky.  (volně interpretuji paragraf  5 odst.h zákona 361/2000 Sb. “O provozu na pozemních komunikacích)  Nyní ještě doslovná citace ze zákona: “přechod pro chodce je místo k přecházení chodců vyznačené příslušnou dopravní značkou..”

Po rozkliknutí přečtete i RZ vozidla. Ať si pán klidně stěžuje….

Obrázek pořízený kamerou za čelním sklem nemá za úkol na někoho tzv. “bonzovat”, ovšem zde šlo z hlediska zákona a vůbec základního ohleduplného chování na silnici doslova o prasárnu – jinak nelze chování řidiče béžové Octavie nazvat. Podotýkám ještě, že nevyjíždí z pravé strany z místa mimo vozovku, Octavie jela za mnou minimálně 2 či 3 minuty…

Nepřípustné předjetí zprava v situaci, kdy nelze nijak dovozovat např.  úmysl  k odbočení vlevo, nerespektování povinností vyplývajích z předepsaného chování řidiče před řádně značeným (byť dočasným dopravním značením) přechodem pro chodce…

Kolik paragrafů  zákona 361 vlastně řidič Octavie zjevně porušil?

Video ze situace (YouTube HQ)

Videosoubor MKV  ke stažení EMER140903-110424

Šťastně dojeďte do cíle vašich cest!