Časté otázky

Zde jsou uvedeny nejčastější úvodní dotazy našich klientů.

Všem zájemcům o široké spektrum  zde nabízených služeb lze hned na úvod doporučit pročtení následujících informací.
Snažíme se tak předejít neustále se opakujícím dotazům “co to stojí” a “jak to děláte” a podobně.

Až vám i po přečtení níže uvedených informací nebude něco  jasné a budete potřebovat vysvětlení, pak se ptejte!

 (možnosti: telefon,mail,Viber,WhatsUp)

Oblast: výběr a prověření  ojetého vozidla

 • jaká je cena za tuto službu?

(viz. „Základní ceník“)
Minimální cena za komplexní prověrku vozu činí  vždy 4,5 tis. Kč + případné cestovné k prodejci.
Jedině u  stálých klientů, se kterými jsme už v minulosti něco řešili, je možnost ceny dohodou.

U vozidel s prodejní cenou vyšší než 225 000 Kč (včetně DPH) je cena prověrky 2 % z prodejní ceny vozu, u vozidel s nižší prodejní cenou pak částka 4,5 tis.Kč
To je minimální účtovaná částka – levněji to opravdu neděláme a ani dělat nechceme.

Aktuální smluvní podmínky této služby:

Smluvní_podmínky010012020

 • viděl jsem podobnou službu na internetu a byla ZCELA ZDARMA

Ano, na podobné nabídky lze narazit.
Uvažujte logicky – proč by vám někdo věnoval spoustu času, prohlížel a hodnotil nabízená  vozidla a nevzal si za to od vás úplatu?
Odpověď je zde nasnadě – protože si pravděpodobně nechá zaplatit od prodejce za to, že nabízené vozidlo schválí a  doporučí k prodeji.
Pak lze oprávněně  předpokládat, že jeho motivace je úplně jiná a nemůže dobře pracovat  ve prospěch kupujícího – zájemce o vozidlo.

 • co za tuto cenu vlastně dostanu?

Komplexní ověření  jeho skutečného technického stavu a ve většině případů i jeho historie.
V případě, že bude historie vozidla neprůkazná či zfalšovaná ( i to se může stát), předem vás o této skutečnosti informujeme (ono “předověření” před vlastní kontrolou v rámci objednané a zálohované  komplexní služby nijak zvlášť nezpoplatňujeme (!)
Vy pak máte volbu v procesu pokračovat  nebo chtít hledat jiný vůz.

Výše uvedené platí samozřejmě po vzájemné dohodě a úhradě obvyklé zálohy na dohodnuté a objednané služby.
Tedy – chcete-li seriózně vozidlo předem ověřit z pohledu jeho historie, je vždy nutná alespoň “symbolická” záloha!
Jak to dopadá bez zálohy jsme se bohužel již mnohokrát dříve přesvědčili. Žádné solidní podrobnější “prověření zdarma” proto nemůže fungovat.

Ve výjimečných případech akceptujeme i  požadavek na  ověření servisní historie  “na dálku” – na vámi vyhlédnuté vozidlo se u prodejce základně informujeme, vyžádáme si podrobnosti z dokumentace (např. foto či sken záznamů v servisní knížce)  a ověříme  přímo v zahraničních servisech a dostupných databázích, zda nejsou údaje v servisní knížce zfalšované.
Cena dohodou, orientačně  cca do  2 tisíc Kč.
Týká se to však jen situace, kdy klient  chce opravdu jen ověření historie a nechce po nás kompletní fyzickou prohlídku vozu – zjištění technického stavu.

K ověření servisní historie přistupujeme jinak, než bývá v Česku zvykem. Nezdůrazňujeme nadměrně  “partnerství CEBIA”, byť s touto společností  dlouhodobě spolupracujeme a jejich produkty používáme .
Jsme si vědomi  časté  “slepoty”  systému CEBIA  Autotracer vůči vozidlům dovezeným ze zahraničí.  Postupujeme  tedy svou vlastní cestou, která se nám osvědčila –  u dovezených vozidel se často dotazujeme přímo v zahraničních servisech jednotlivých značek a  vyhýbáme  se  pokud možno  vozidlům bez jakékoliv servisní dokumentace. (servisní knížka, faktury,účty, nálepky a štítky ze servisu, protokoly TUV a pod.)
Pokud k vozu nic není, není se často  čeho chytit a nelze většinou  ani nic  předem ověřit.

 Komplexně ověřovat servisní historii má však (i s ohledem na kupní cenu apod. ) praktický význam u vozidel ve stáří max. cca 6 až 8 let.

U starších vozidel by výsledek většinou nebyl adekvátní vynaloženému úsilí. 
U desetiletého či staršího  vozidla již bývá opravdu potřebná jen orientace na skutečný technický stav.
Samozřejmě, klient bude jistě rád, pokud se historii ověřit podaří respektive bude vůbec alespoň částečně dohledatelná.
I my pak máme jakýsi “lepší pocit” z provedené práce.

Doložená  a ověřitelná servisní historie má svůj význam vždy.
Jakému vozidlu byste dali přednost – vozidlu, se kterým se alespoň občas zajelo do servisu k základní prohlídce a údržbě a o kterém víte, že u něj byly mj. pravidelně prováděny alespoň  výměny oleje v motoru.
Nebo vozidlu, o jehož předchozí údržbě  nevíte zhola nic?
Které z nich bude pravděpodobně  v lepším technickém stavu?

K fyzické prověrce vozidla u prodejce přistupujeme většinou  po  alespoň základním prověření historie  nebo  po dohodě s klientem-zájemcem o koupi.
Na místě  u prodejce pak ověřujeme skutečný technický stav podrobnou prohlídkou a zkušební jízdou za využití metod bezdemontážní diagnostiky a našich rozsáhlých zkušeností z oboru motorových vozidel.

 • co vlastně kontrolujete a jak?

  Máme vlastní postup, který jsme “vypilovali” léty praxe.
  Nejsou v tom žádné tajnosti.
  Potenciálně zajímavé vozidlo před vlastní fyzickou prohlídkou vždy zkusíme prověřit tzv. “dokladově” a pokusíme se zjistit maximální množství informací týkající se jeho minulosti.
  Jde vždy o pokus  zmapování historie vozidla co se týká údržby a oprav a reálnosti prodejcem uváděného stavu ujetých km.
  Někdy to jde více, někdy méně.
  Při nemožnosti získání podrobnějších informací o historii vozu vždy zvažujeme, zda se nevěnovat  vozidlu jinému, o kterém lze zjistit více informací.
  Dobrý prodejce, který má zájem o obchod dnes mnohdy dokládá k nabízenému vozidlu či vozidlům “navíc” další dokumenty prokazující reálnost jím uváděných údajů – např. faktury za údržbu, protokoly ze zahraničních STK v případě dovezeného vozidla atd.
  V okamžiku, kdy jsme spokojeni s tím, co se podařilo ověřit o minulosti vozidla, přistupujeme po dohodě s klientem (zájemcem) k vlastní prohlídce u prodejce.
  Vozidlo podrobně prohlédneme vizuálně, změříme lak, zkontrolujeme případné známky provedených oprav v minulosti, s vozidlem provedeme opravdu důkladnou zkušební jízdu, při které ověřujeme chování vozidla v různých jízdních režimech, vyzkoušíme pokud možno všechny prvky ovládání vozu – řazení, elektrickou výbavu, osvětlení atd.atd.
  V průběhu kontroly provedeme vždy úvodem základní diagnostiku týkající se motoru a systému úpravy emisí – většinou začínáme načtením “kódů připravenosti k emisním testům” tzv. “readiness code” – jejich stav bývá prvním signálem, že s motorem není vše v pořádku…
  Poté obvykle následuje i načtení chybových pamětí všech dostupných řídících jednotek.
  Případné načtené chyby pak posoudíme z pohledu jejich významnosti, poté obvykle  vymažeme a znovu načteme  po zkušební jízdě. 
  Vozidlo prohlédneme i na podvozkové části a to  buď na zvedáku v dílně (většinou zajedeme do nám známých autoservisů popř. si předem domluvíme tuto možnost v okolí prodejce např. telefonicky.)
  Pokud všechny možnosti zvednutí vozu selžou, tak si prostě pod vozidlo lehneme s baterkou v ruce.
  Vždy se  však snažíme zajistit raději ten zvedák.

  Právě naše praktické zkušenosti nám umožňují kvalifikovaně odhadnout skutečný technický stav vozidla a rozpoznat míru či pravděpodobnost toho, zda vozidlo dobře obstojí v provozu u nového majitele či jde jen o více či méně naleštěný polovrak, se kterým budou následně jen problémy.

  Jak už bylo uvedeno na jiném místě – na komplexní prohlídku včetně “plnohodnotné” zkušební jízdy v délce minimálně 20 km i více potřebujeme obvykle 2 až 3 hodiny – už to samo o sobě dává informaci o tom, jak je prohlídka podrobná.
  Opravdu se při ní “neflákáme”.

 • platí se něco  i v případě, že pro závažné vady vozidlo nakonec ke koupi nedoporučíte?

Ano, práci jsme přece museli odvést obdobnou  jako v případě úspěšné prohlídky!
Jinak by mohla nastat situace, že by prověřené vozidlo zájemce po provedení prací od prodejce  stejně zakoupil – a ověření technického stavu by měl zdarma jako jistě příjemný bonus.
Tuto případnou drobnou finanční újmu vám vždy částečně vykompenzujeme slevou na prohlídku další.
Skutečný stav vozu nelze určit na dálku, dokud se vozidlo neprohlédne a neprovede se s ním důkladná zkušební jízda.

Největší překážkou bývá (a docela oprávněně) argument kupujícího : “Já vám zaplatím (např.) 6 či 7 tisíc a vy mi řeknete, že auto nedoporučujete..já budu o 7 tisíc chudší a v garáži budu mít pořád prázdno..”

Chápeme plně  tuto obavu a proto když při úplně  základní obhlídce (nastartování, změření laku, načtení základní diagnostiky, zběžná obhlídka – tak cca do půl hodinky času) zjistíme, že “všechno špatně, nemá to dál smysl” – máte to za 2500 Kč (+ případné cestovné) a s prohlídkou tohoto kusu končíme.
A to je férová nabídka, co říkáte?

V  případě   neúspěšné prohlídky  platíte  především za to, že si vozidlo s množstvím vad a problémů nekoupíte a vyvarujete se tak dalších finančních nákladů!
Setkali jsme se i s informací od tzv. “konkurence” : “nekoupíte – neplatíte nic”
Nesmysl!
Jak potom zabráníte tomu, že vám “poradce” nedoporučí horší vozidlo z jediného prostého důvodu, tj. aby dostal zaplaceno?
Chlubení se tím, že “vždy dojednáme slevu” považujeme  taktéž za hodně odvážné.
Za dobré auto za dobrou cenu vám prodejce nemá důvod slevovat – proč by to dělal?
Prostor k úpravě ceny vždy nějaký  má, ale proč by měl zrovna vám slevovat 10 či více tisíc, když zítra či pozítří přijde jiný zájemce a koupí tzv. “za plnou”.
A je-li auto nezničené a v dobrém stavu, najde kupce poměrně rychle.

 • domluvíte mi tedy  slevu z prodejní ceny   vozidla? Vaše konkurence to nabízí!

Na internetu lze narazit na cokoliv. Třeba na nabídku kontroly  ojetého vozidla za 500 korun.
Nemůžeme vám však  předem slíbit “domluvit slevu” když jsme ještě žádné vozidlo neviděli a nezkontrolovali.
Stavět tuto službu na příslibu domluvy slevy může znamenat i to, že pracovník (mnohdy v zaměstnaneckém poměru) má výši odměny za kontrolu vozidla stanovenou od zaměstnavatele  i podle výše dohodnuté slevy.
V extrémním případě pak může dojít i k narušení objektivity prohlídky.

Může jít například o kvalitní vozidlo, prodejce nechce slevit požadovanou částku, tak pracovník “konkurenční” služby vozidlo ke koupi nedoporučí.
Jeho odměna je totiž stejná v případě nedoporučení ke koupi  jako v případě, když toto  vozidlo doporučí a nedomluví zákazníkovi slevu.
Co myslíte, je to takto správně?

 • jak se za službu platí?

Před zahájením prověřování je minimálně vhodné   složit přiměřenou zálohu.

Není-li to možné např. z časových důvodů, platí se po provedení prohlídky u prodejce a to v hotovosti nebo platební kartou
V okamžiku, kdy vejde v platnost povinnost EET již  nebudeme přijímat hotovost vůbec a úhrada bude možná jen platební kartou na místě (popř. bankovním převodem PŘEDEM.)
Důvodem je zásadní nesouhlas se zaváděným systémem EET. 

 Vystavení faktury s dobou splatnosti připouštíme jen u stálých klientů popř. u klientů s předem potvrzenou dohodou (většinou uzavřenou elektronickým způsobem komunikace)  a uhrazenou zálohou.

 • musím si vozidlo k prověření najít sám?

Můžete, ale tímto úkolem lze pověřit i nás – je to ovšem služba za příplatek.
Jde mnohdy o nevděčnou a delší  práci.
Zkuste si  třeba sami, kolik času vám vezme vytipování vozidla, o jehož koupi byste vážně uvažovali!
Ano, je to “jen sezení u počítače” – ale sedíme tam pro vás a náš čas opravdu není zdarma.

Chcete-li si  však vozidlo hledat sami a ušetřit  úžasnou částku -nebráníme vám!
Pak ovšem nemůžeme vaše vytipovaná vozidla nějak hlouběji předem prověřovat a pravděpodobnost úspěšného nákupu se snižuje.
Zkusili jste  vyrazit naslepo “po bazarech” ? A vybrali jste něco? Kolik času jste strávili na cestě a kolik peněz projeli?
Po druhém či třetím marném výjezdu vás to přestane bavit a “něco si koupíte” – a problém může být  rychle na světě…

Přestože se v poslední době vynořilo  několik podnikatelských subjektů snažících se dělat to, čím my se zabýváme již několik let, podobnou službu tj. aktivní vyhledání vhodného vozu nabízí málokdo.
Za uvedenou  cenu vám vyhledáme vhodná vozidla na tuzemském trhu dle vámi zadaných parametrů – maximálně  cca do 5 výběrů vhodných vozidel
Toto omezení nebereme až tak striktně, jde především o to, abychom za cenu odpovídající cca jedné nádrži paliva do auta nevyhledávali  desítky vozidel.

Náš výběr  bude většinou  ze spolehlivějších zdrojů, preferujeme nákup tam, kde jsme třeba už v minulosti byli, známe “terén” a víme, co prodejce nabízí.
Tím se snažíme zvýšit  pravděpodobnost úspěšného nákupu tzv. „na první pokus“.
Máme zájem na spokojenosti našich klientů, kteří pak naše služby dále doporučují a nechceme nadměrně navyšovat  výdaje spojené s nákupem vozidla.

 • kde je hranice bezplatné konzultace?

Samozřejmě, nejlepší služby jsou služby zdarma.
Máme zájem o každý obchodní případ a potenciálního klienta.
Seriozní zájemce hledající profesionální řešení své poptávky nám často zálohu sám nabízejí.
Nelze  akceptovat situaci, kdy se zájemcem delší dobu komunikujeme a vyjadřujeme se mu k zasílaným tipům a odkazům na vozidla druhu “a co byste řekli na tohle” (přiloženo 20  odkazů) a “nebylo by lepší něco z tohoto?” (následuje dalších 15 odkazů).
Rádi tyto návrhy (nikoliv skutečná  vozidla!)  LETMO projdeme a vybereme z nich např. dva,tři,čtyři  potenciálně zajímavé, popř. se dohodneme, že výběr raději provedeme za úplatu my, ale probírat a hodnotit např. 20 či 30 inzerátů v několika mailech  nikomu NEBUDEME – tak tam už z naší strany přibrzdíme  a bude nutná standardní záloha.

 • jak prohlídka probíhá?

Jakmile máme vytipováno, nějak vzájemně odsouhlaseno a (v mezích technických možností) “předověřeno” vozidlo co se týká jeho historie, můžeme konečně vyrazit k prodejci.
Dohodneme termín, necháme si vozidlo ukázat.
Ideální je, když nám prodejce do prohlídky moc nemluví a nechá nás pracovat.
Na důkladnou  prohlídku potřebujeme cca 2 až 3 hodiny.

Jinou než  opravdu důkladnou prohlídku neděláme!

Zcela výjimečně by se mohlo stát, že např. klient chce u prohlídky být, ale v určitý čas už musí být z pracovních či osobních důvodů jinde, potom by nezbylo než prohlídku individuálně zkrátit.
Vždy je i tak součástí prohlídky vizuální kontrola, proměření laku, kontrola funkčnosti veškerého vybavení,diagnostika elektronických systémů a plnohodnotná zkušební jízda v délce minimálně  cca 20 km, u vozidel s automatickou převodovkou cca dvojnásobek.
Rozhodně je i potom cca 1,5 hodiny naprosté “technologické minimum”.

V případě vaší osobní účasti vám vždy rádi  sami okomentujeme případná zjištění ještě před celkovým vyhodnocením, ale k prohlídce potřebujeme především klid a pozornost..
Setkali jsme se už např.  s přístupem “tak mi k tomu něco povídejte” a “co teď vlastně prohlížíte?” –  zdvořilostní konverzace je samozřejmě nezbytná, ale musíme se především soustředit na vozidlo.
Prohlídky se vždy můžete osobně zúčastnit a dokonce to i doporučujeme!

 • jak je to s přepravou k prodejci?

Pokud je to možné a nějak ekonomicky přínosné, lze klientům  vyjít vstříc s dopravou k prodejci – např. zájemce o nákup vozu  je z Prahy, rád by v případě úspěšné kontroly vozu s ním rovnou odjel a nemůže či nechce si zařizovat např. druhého řidiče apod.
Většinou   lze najít způsob, jak tento problém efektivně vyřešit – např. vyzvednutím klienta u vlakového nádraží či jiného dopravního terminálu, pokud je však  tento dopravní uzel tzv. “při cestě” .
Nečiníme tak s nějakým výrazným nadšením, považujeme to však za službu klientům – mnohdy i za cenu toho, že si “zajedeme” pár kilometrů navíc, které do kalkulace cestovného nezahrnujeme.
Je to vždy otázka individuální dohody a považujte toto prosím za  jakýsi nadstandard!

Na dopravu vaším vozem  nepřistupujeme!

Neznáme  např. vaše řidičské kvality a rádi bychom se vyvarovali zbytečného rizika a  potřebujeme si k předprodejní kontrole vozidla taktéž vézt množství kontrolních pomůcek, které si raději vezeme sami.
Chápeme snahu snížit náklady o cestovné a jsme připraveni ne na jeho výši dohodnout popř. i smluvní  (nižší) částkou, ale vaším vozidlem opravdu NEPOJEDEME!

Možností je též  prohlídka bez vaší účasti vozidlo zkontrolujeme se stejnou náročností, jako kdybyste byli u prohlídky osobně přítomni.
Tuto variantu vždy jednoznačně  preferujeme, protože je pro nás jednodušší i např. z hlediska domluvy termínu prohlídky s prodejcem (dva se dohodnou snáze než tři)

 • přebíráte nějakou záruku za vozidlo?

Ne, to by naše služba nestála to, co stojí, ale podstatně více!
Odpovědnost za vady vozidla nese vždy prodejce se kterým uzavíráte kupní smlouvu, smluvními stranami jsou vždy  kupující a prodávající a my nejsme ani jedno.

Pokud by se  však v průběhu 3 měsíců od prohlídky  projevila važnější vada a ukázalo se, že jsme něco závažného, bránícího běžnému provozu vozidla při kontrole přehlédli a tato vada na vozidle byla (musela prokazatelně být)  už při prohlídce, pak vracíme plnou  cenu vlastní prohlídky, kterou jste nám uhradili.
Kupujete  použitou a částečně opotřebenou  movitou věc.
Je velký rozdíl mezi “vadou” a “opotřebením“.
Pokud se vám po dvou měsících provozu přelomí  kabeláž vedoucí do dveří a přestane vám hrát reproduktor nebo se pokazí zámek ve dveřích – to vše se u ojetého vozidla přihodit může a je to způsobeno provozním opotřebením.
Abyste v tom však nezůstali sami, můžeme  vám   ( a rádi to v případě potřeby uděláme) poskytnout rady, kde by tento problém mohli vyřešit, dáme vám kontakt na lidi, kteří auta umí opravovat a s nimiž máme třeba dobré zkušenosti, ale  nemůžeme vám nijak zaručit, že se u ojetého vozidla žádná vada v budoucím provozu nevyskytne.

Chcete-li proto vozidlo “zcela bez problémů”, přidejte si  rovnou k vašemu cenovému limitu pro nákup ojetiny ještě 2 až 4 x (i více krát) tolik a zajděte si do zvoleného autosalonu pro nový vůz event. si pronajměte vozidlo formou operativního leasingu – pak to bude opravdu jen o jízdě a dolévání paliva.

 • můžete mi “jen” vytipovat  vhodné vozidlo, prohlédnu si ho už sám 

Tato služba není v našem standardním portfoliu, běžně ji neposkytujeme, snad  bychom udělali výjimku např. u stálých klientů.
Zrovna tohle dělat nechceme.
Není to pro nás ani  zajímavé z obchodního hlediska.

 • můžeme se někde sejít osobně a před zadáním zakázky probrat podrobnosti?

Staré přísloví “čas jsou peníze” pořád platí  – nebývá  to u většiny drobnějších zakázek  efektivní.
Vše, co byste mohli potřebovat pro rozhodnutí, zda nám zadat práci v relaci cca   5 tisíc Kč můžeme v dnešní  “elektronické”  době pohodlně probrat po mailu a  telefonu a rádi to uděláme.
Reference na naše služby jsou dostupné veřejně na internetu.
Pokud byste měli pocit, že bez předchozího osobního setkání a konzultace to nepůjde, můžeme se samozřejmě individuálně dohodnout na setkání a probrat všechny možnosti.
Počítejte však s tím, že taková konzultace  už nebude zdarma, za přiměřenou lze dnes  považovat částku cca 
2 tis. Kč.

 • v jakých cenových relacích prodejních cen auta vyhledáváte a prověřujete?

Pokud budete chtít  vůz i na zakázku  vyhledat, nechceme  vyhledávat  u vozidel  cenové  relace  do cca  50 000 Kč.
 Takový vámi   předem vyhlédnutý vůz vám samozřejmě rádi prověříme, ale vyhledávat jej aktivně nebudeme.

Při nákupu vozu do cca 50-70 tis. Kč doporučujeme, abyste se šli nejprve na vozidlo předem sami podívat a prohlídku s námi dojednávali až poté, kdy budete mít pocit, že prohlídka má vůbec smysl  a na vozidle vás nic zřetelně negativního neodradí.
Vozidla v opravdu nízké  cenové relaci  (cca DO  50 tis.  Kč) však kontrolujeme už  neradi.

Hlavní příčinou jsou  často nadměrné požadavky klientů ohledně stavu vozu, které většinou již nemohou korespondovat s možným  stavem reálným  ( poměr   “cena nového obdobného  vozidla/ročník/kilometry”)

 • v porovnání s konkurencí jste dražší.
  Jak to?

Ano, máme svoji cenu!
Jsou to cca  3 nádrže paliva za komplexní předkupní prohlídku!

Není tomu  tak dávno, co se objevil AUTOTÝM, začal s dumpingovými cenami (které poměrně rychle následně “upravil”) – a po cca dvou letech činnosti “zavřel krám”.
Proč?
Protože fungoval neefektivně a nepružně, v jakémsi “korporátním” režimu (call centrum s “navoláváním”,technici v zaměstnaneckém poměru, množství manažerů a obslužného personálu)
U nás máme především  individuální přístup ke každému klientovi a to považujeme za naši velkou přednost.

 • problematická (nereálná)  poptávka

Zadání každé objednávky s klientem nejdříve konzultujeme, aby objednávka  byla vůbec splnitelná.
Kdybychom věděli, kde koupit např. tříletou Octavii za třetinu ceny nového vozu, mohli bychom si otevřít skvěle prosperující autobazar.

Rozhodně nebudeme slyšet na ohraná  hesla z motivačních příruček a školení asertivního jednání  typu  ” a nebyla by to pro vás výzva? “
Nebyla!
Opravdu ne.
Známe realitu trhu, na zázračně výhodné nabídky nevěříme.

S pojmem “problematická poptávka” se setkáváme spíše u ojetin na dolní hranici cenového spektra, kde ani není v našem zájmu realizovat obvyklým způsobem více prohlídek než jednu, maximálně dvě.
Víc by nám rozumně uvažující klient asi nebyl asi ochoten platit a přitom tušíme, že pravděpodobnost úspěšného nákupu není valná.
Naším cílem je především  spokojenost klienta a jeho dobrý pocit z nákupu  – a samozřejmě i naše přiměřená odměna.
Většina z nás pracuje nejen pro potěšení z práce, ale i pro nějaké finanční ohodnocení.

Příklady problematické poptávky
(realita z poslední doby, to si nevymýšlíme) 

 • reprezentativní kombi (představa VW Passat apod.)  do  cca deseti let stáří a v ceně cca 80-90 tisíc
 • spolehlivé MPV bez bezprostředně nutných investic po koupi (představa VW Sharan, Ford Galaxy (!)…) do 100 tisíc Kč

Pokud se s klientem nedohodneme na korekci zadání, nabízíme ještě  následující možnost

 • paušálně placená prohlídka více vozidel

Zde nejprve vytipujeme cca 3 – 5  vozidel, která by vyhovovala zadání z hlediska parametrů a jsou v rozumné dojezdové vzdálenosti od sebe (např. v autobazarech v Brně)  a tato vozidla v jeden den s klientem objedeme a zkontrolujeme.
Pak můžeme říct “tohle ano a tohle ne” nebo “buď tohle nebo tohle”, může se ovšem  taky stát, že ani jedno!
Uděláme však vždy  maximum pro to, abychom vhodné a zajímavé vozidlo s klientem vybrali, aniž bychom nějak slevili z našich nároků na přiměřený technický stav vybíraných vozidel.
Jde o výjimečnou situaci a tento způsob uplatňujeme jen u levnějšího segmentu vozidel.
Je to náročné na časovou koordinaci jak s prodejci, tak s klientem a proto  tento způsob používáme neradi a pouze v oprávněných případech.

 • když se něco nepovede

Přes veškerou naši  odbornou péči se může v budoucnu na koupeném vozidle projevit nějaká závada.
Toto riziko jste  však již podstatně snížili tím, že jsme za vás nebo společně s vámi vybrané vozidlo podrobně prohlédli a prověřili a to včetně jeho předchozí historie (pokud je to možné a účelné – pokoušíme se o to vždycky), za použití všech našich odborných znalostí.


Oblast: Problém s již koupeným vozidlem, reklamace,vady atd

 •  vozidlo, které jsme si sami koupili v bazaru před měsícem má množství vad

Ojetá auta lidé  často kupují doslova “jak housku na krámě”.
Pokud však už došlo k tomu, že je vámi svépomocně zakoupené auto problematické, kontaktujte nás a věc s námi nejprve zkonzultujte.
Úvodní konzultace vás už bude stát drobný poplatek – po zralé úvaze už ji nebudeme a nechceme (od srpna 2020) dělat zdarma, protože naše vstřícnost byla často zneužívána.
Pokusíme se vám pomoci, jen málo případů je neřešitelných, většinou se dá ještě alespoň něco zachránit.

Střízlivě  však předem zhodnoťte, zda má smysl např. jít do sporu u vozidla staršího cca 10-12 i let,  které jste si v sobotu sami  koupili v bazaru,  když jen u advokáta za sepsání žalobního návrhu zaplatíte předem minimálně 8 až 10 tisíc Kč + soudní poplatky a  naše práce taky nebude zdarma..
I to je důvod, proč  preferujeme prevenci tj. asistovaný nákup s námi!
Pokud budeme promýšlet a vzájemně upřesňovat  další postup, dbejte pokud možno našich rad.
Víme  o čem mluvíme.

 • do čeho se vůbec nechceme a nebudeme pouštět

Příklad z poslední doby: Mám čtyřkolku a praská mi na ní rám. Prodejce mi nechce uznat reklamaci…”
Po bližším vyptání se na podrobnosti vyšlo  najevo, že jde o čínský produkt kubatury 125 ccm v prodejní ceně 17 tisíc Kč bez schválení k provozu na pozemních komunikacích.
Při zvážení možných marží dovozce a distributora, nákladů na dovoz, nákladů na montáž a zprovoznění v ČR  (podobné výrobky se vozí v kontejnerech  vždy rozložené) odhadujeme nákupní cenu v Číně kolem  300-400 USD. Když už lze něco v této relaci vyrobit, co  může být použito  za materiál?
Rozhodně nepůjde o vysokopevnostní legovanou ocel.
Praská rám.
A co jste čekali v této ceně?

Reklamace  nekvalitního  dětského  kočárku či koloběžky – tak to se většinou  asi dohodneme na možnosti např. zpracování znaleckého posudku, proč ne…ale na čínskou čtyřkolku nejlevnější třídy  či dětskou “krosku” tj. hračku vzdáleně připomínající terénní motocykl – tím se vůbec zabývat  nebudeme a totéž budeme nuceni doporučit i vám.

 • kolik to bude stát?

Rámcovou představu o cenách získáte v položce “Základní ceník” na hlavní stránce.
Rádi vám základně poradíme s výhledem na eventuální další spolupráci, ale otázky typu “kamarád mi nabídl výhodně firemní Oktávku, koupím si ji sám, ale vypište mi, na co si dát pozor při prohlídce a jaké závady lze očekávat…” – zde odpovědi hledejte spíše někde a internetových debatách.
Snažíme se vždy  vyjít klientům vstříc a stanovit oboustranně přijatelnou cenu za námi poskytované služby, ale někdy prostě k rozumné domluvě nedojde.

 • můžete nám poskytnout i právní pomoc či doporučit advokáta např. pro sepsání  žaloby na nepoctivého prodejce?

V našem týmu momentálně pracuje  i schopný právník (viz. sekce Nabídka), který se vaší věci rád ujme – pokud bude předem reálně vidět nějaké budoucí  řešení.
Do zjevně neřešitelných kauz se vůbec  nepouštíme – především s ohledem na klienty a jejich finance!

Čtěte pozorně – velmi důležité:

Někdy je lépe “prodělat” třeba 20  nebo 30 tisíc, než po urputném právním boji za neúspěšnou žalobu hradit náklady řízení dosahující či převyšující finanční objem celého sporu – mnohdy i několikrát.
Mnohdy se účastníme soudních jednání, kdy advokáti ženou klienty zjevně do  další finanční pasti a  kde výše částek, o které je veden  litý boj činí několik tisícovek!
Kauza se projednává soudem často i několik let, účelově jsou tam zpochybňovány znalecké posudky, dokládány  následně další  často s odlišnými závěry, požadovány  revizní  posudky atd. a to vše pod záminkou “dosažení spravedlnosti pro klienta”.
Mějte se taktéž na pozoru před “výhodnými” nabídkami právní pomoci tzv. zdarma.
Spravedlnost bývá  často  velmi drahá.

Oblast: Problém s poškozením vozidla,úhrada od pojišťovny, krácení plnění

Jde o velmi obsáhlou problematiku, na kterou neexistuje univerzální šablona.
Každý případ je jiný.
U poškození krytých havarijní pojistkou by problém nastat nemusel – nejde-li (řekněme diplomaticky) o nehodový děj mimo rámec fyzikálních zákonů.
Častější problém vzniká u škod, kde pojišťovna plní z povinného pojištění viníka nehody, zejména při poškození starších vozidel.

Prvotní  náhled na věc, tj. zda je vůbec reálné něčeho dosáhnout, vám sdělíme  za nevelký poplatek. Byli jsme nuceni úvodní konzultaci mírně zpoplatnit, abychom nefungovali jako bezplatná internetová poradna. Týdně jsme podobnými nezpoplatněnými konzultacemi strávili několik hodin, které jsme mohli věnovat platícím klientům.

Předpokladem dalšího postupu  je, že budete schopni nám předat základní informace – minimálně protokol o nehodě, rozsah poškození včetně nějaké té fotografie, zápis od likvidátora pojišťovny,vyjádření pojišťovny o výši plnění a podobně.
Všechny tyto materiály je možno v době digitálních fotoaparátů a mobilů s fotoaparáty efektivně “vytěžit” z papírových podkladů a poslat elektronickou poštou. Pokud si na to netroufnete, určitě máte kamarády,známé či sousedy.  Je  zcela na vás, zda ve věci vynaložíte alespoň minimální úsilí.

Pokud se  však po prostudování celé záležitosti  od nás dozvíte, že ve věci nevidíme ono  “světélko na konci tunelu”, věřte nám.
Kdyby záležitost byla řešitelná ve váš prospěch, rádi bychom vám pomohli. Když už nic jiného, pak nám alespoň za naši snahu  nenadávejte a nesnažte se nás přesvědčit o té vaší jediné pravdě.
I to se nám mnohokrát  stalo.

Oblast: Posudek o příčině poruchy, o vadách vozidla, reklamace atd.

Když nám klient zavolá, zda by bylo možné prohlédnout např. poškozený motor či vyjádřit se k možnostem dalšího postupu, dopředu nelze říci, zda má věc nějakou naději na příznivé vyřešení pro klienta.

Vždy je nutné uhrazení cestovních výloh a snesitelné částky za základní zjištění a ohledání na místě a to i v případě, že věc poté třeba prohlásíme jako neřešitelnou ve prospěch klienta. 

Jde o případy, kdy se  až na místě ukáže, že   nemá smysl zpracovávat znalecký posudek či alespoň odborné vyjádření, protože by s největší pravděpodobností nevyznělo pro klienta (objednatele) příznivě.

Původně jsme to  takto  jednoznačně nezpoplatňovali.
Pak jsme vyjížděli ke zjištění problému ke klientům, kde po zjištění, že případ se nejeví pro klienta příznivě nám bylo poděkováno za snahu.
V jednom případě jsme se např.  i  dozvěděli, že “za vyzkoušení bot v prodejně se přece taky nic neplatí”

Pokud se na místě nebo následně, po předběžném prostudování  zjištěných skutečností ukáže, že má smysl zpracovávat nějaký druh technické analýzy k uplatnění vašich oprávněných nároků, je tato částka  následně započtena proti  celkové ceně posudku, tedy ji neplatíte “navíc”.

Oblast: Dopravní nehody-technická analýza, rekonstrukce průběhu nehody 

Zde platí zhruba  to,co v předchozím odstavci.

Většinou však nelze na první pohled jednoznačně říct, zda je záležitost pro vás řešitelná příznivě a těžko byste nám platili za technickou analýzu nehody, která by vyzněla ve váš neprospěch.
Zde je proto  nutné předem se domluvit jak o finální ceně, tak o přiměřené záloze, neboť už jen prostudování předaných podkladů a jejich předběžné vyhodnocení nám zabere nějaký čas.

Je též  možno uhradit předem dohodnutou částku za předběžné vyhodnocení podkladů – aby to nebylo v první chvíli tak finančně náročné –  obvykle  cca 5  tis.   Kč.
Pokud bude věc řešitelná k vašemu prospěchu, bude tato částka započtena (tedy vám ji odečteme) z celkové ceny posudku.

Do čeho se  nejspíš pouštět vůbec nebudeme:

 • vědomě “zastydlé” kauzy – před dvěma či třemi  lety jste měli nehodu, řeší se zavinění.
  Ve věci jste celou dobu nic nepodnikli, příští týden máte nařízeno jednání u soudu.
  Soud si nechal zpracovat znalecký posudek v oboru dopravy a závěry posudku nejsou pro vás příznivé a vy potřebujete “rychle něco ve váš prospěch”.

       Ne, opravdu nebudeme po nocích hledat argumenty, abychom stihli termín ” soud je ve čtvrtek příští týden” s tím, že váš právník “to musí ještě  nastudovat”.

 • případy, kde už nevidíme šanci  a které již byly v minulosti objektivně technicky zpracovány – k věci existuje např. několik posudků, které se shodují v závěrech technických příčin události – ale vy s nimi “nesouhlasíte” (málokdo uzná vlastní pochybení ) Naprostou vyjímkou by mohl být například stav, kdy by se předchozí posudky výrazně rozcházely v závěrech či jejich zpracovatelé se dopustili závažných chyb v analýze (všichni jsme omylní)

– bude  dle potřeby průběžně doplňováno-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

65 − 57 =

Twitter @nehody

- October 19, 2020

"Když voni ti Němci jsou takoví pinktlich a vůbec nešetří na servise a ty silnice tam mají hezký..." Normálně viděli "hejla", tak ho oškubali. Nepředpokládali, že z Protektorátu může někdo něco reklamovat 🤣
h J R

- October 19, 2020

"Auto z Rajchu" 😘 https://t.co/b29Dqj66Dt Jinak ale...cca 3letý VW Transporter 2,0 TDI s nižším stavem km za 630 k CZK nemusíte kupovat v Německu, zvláště když o autech nic nevíte a domlouváte se tam prostřednictvím kamaráda - tlumočníka.
h J R

- October 19, 2020

Černé ovce — Česká televize https://t.co/bDYSJlge8V
h J R

- October 19, 2020

Je to hodně slov k přečtení a musí se u toho trochu myslet. V zemi, kde vrcholem "magie" je excelový "matematický model" nejspíš marný pokus o osvětu. https://t.co/fQ9aQ4HAnN
h J R

- October 19, 2020

Od středy roušky i v autech s cizími. Taktéž " v zastavěné oblasti" při nemožnosti udržet odstup od ostatních od 2 metrů. Lze jen říct, že pokud si některé skupiny občanů pletou základní pojmy, plukovník @profesorPrymula bude "utahovat šrouby". Nenahrávejte gumákovi zbytečně!
h J R

- October 19, 2020

Sabina Slonková: Řídit stát podle excelu. Protože nepracujeme https://t.co/PBGrU0Kpib via @SeznamZpravy
h J R

- October 19, 2020

Diagnostiku děláme jinak než Kája Čížek 😂 Diagnostika | Autobazar Monte Karlo | Televize Seznam - https://t.co/UyeulF2Aem https://t.co/hqNRiFx8st
h J R

- October 19, 2020

@ManipulatoriCz: Lístky na jídlo jako důkaz pozitivity na COVID? I to je někdo schopný sdílet... https://t.co/f2UPMqYebM
h J R

- October 19, 2020

Nový kousek od proklínaného a dehonestovaného @RESPILON První mám už od jara a pořád "v akci",spokojenost. Produkty "asociace" pana Kůse a zjevně rozvětvené rodiny nechci už kvůli jejich vytrvalé masáži na sítích...🤔 https://t.co/HK8mBvHbUI
h J R

RSS RSS kanál obsahu

Umístění diagnostického konektoru

Dnes už si bez alespoň základního načtení paměti závad při prohlídce ojetiny ani "neškrtnete".

U většiny vozidel známe umístění standardního diagnostického konektoru tzv. "zpaměti", u vozidel která nevidíme denně můžeme chvíli bádat...

Abychom zamezili pracnému hledání Googlem které mnohdy nikam nevede (odkazy na nesmyslné debaty, kde se dočtete "známy mi povedal, že..." ), uvádíme občas umístění jednak na twitterovém účtu pod hashtagy #OBD_konektor #OBDkonektor a můžete také použít tohoto odkazu

V nouzi nejvyšší použijte mobilní aplikaci

Díky obdfacile.com

Kde najít VIN vozidla?

Samozřejmě, nejsnáze dohledatelné místo je tzv. “pomocný VIN” v okénku čelního skla.

Nicméně s výjimkou vozidel pro americký trh musí být VIN ještě na dalších místech a zajímat nás bude zejména RAŽBA VIN KÓDU v karoserii.

Jako dobrá pomůcka v případě pochybností poslouží polská webová stránka

www.kde-je-vin.com

Tam avizovaná aplikace pro Android se nám nejevila úplně čerstvá, vzhledem k poslední aktualizaci v roce 2017 a tak jsme ji po základním vyzkoušení vrátili zpět do obchodu Google Play. Klidně za ni zaplatíme i více, než těch 39,- Kč ale chceme vidět, že je dále vyvíjena.