Časté otázky

Zde jsou uvedeny nejčastější úvodní dotazy našich klientů.

 Všem zájemcům o široké spektrum  zde nabízených služeb lze hned na úvod doporučit pročtení následujících informací.
Snažíme se tak předejít neustále se opakujícím dotazům “co to stojí” a “jak to děláte” a podobně.
Až poté co  vám i po přečtení níže uvedených informací nebude něco  jasné a budete potřebovat vysvětlení, ptejte se!
 (telefon, mail, Viber,WhatsUp)

Oblast: výběr a prověření  ojetého vozidla

 • jaká je cena za tuto službu?

2 % z kupní ceny vozidla + cestovné (viz. „Základní ceník“)
Minimální cena za komplexní prověrku vozu činí  vždy 5  tis. Kč.
Opravdu nesmlouváme o ceně za tuto službu, je jasně stanovená.

 • viděl jsem podobnou službu na internetu a byla ZCELA ZDARMA

Ano, na podobné nabídky lze narazit.
Uvažujte však logicky – proč by vám někdo věnoval spoustu času, prohlížel a hodnotil nabízená  vozidla a nevzal si za to od vás úplatu?
Odpověď je zde nasnadě – protože si nechá zaplatit od prodejce za to, že nabízené vozidlo schválí, doporučí k prodeji.  Pak lze oprávněně  předpokládat, že jeho motivace je úplně jiná a nemůže dobře pracovat  ve prospěch kupujícího – zájemce o vozidlo.

 • co za tuto cenu vlastně dostanu?

Komplexní ověření  jeho skutečného technického stavu a ve většině případů i jeho historie.

V případě, že bude historie vozidla neprůkazná či zfalšovaná, předem vás o této skutečnosti informujeme (ono “předověření” před vlastní kontrolou v rámci objednané a zálohované  komplexní služby nijak zvlášť nezpoplatňujeme (!) –  vy pak máte volbu v procesu pokračovat, nebo hledat jiný vůz) 

Příklad: vybrali jste vůz, máte u nás zaplacenou zálohu  na službu “vyhledání a prověření ojetého vozidla v ČR”  a my před prohlídkou vozidla  zjistíme, že u vozidla je manipulovaná  servisní knížka a vůz má najeto podstatně více, než prodejce uvádí. Nic vám neúčtujeme navíc, nic nedoplácíte, hledá se dál!
Výše uvedené platí samozřejmě po vzájemné dohodě a úhradě obvyklé zálohy na dohodnuté a objednané služby!

Ve výjimečných případech akceptujeme i  požadavek na  ověření servisní historie  “na dálku” – na vámi vyhlédnuté vozidlo se u prodejce základně informujeme, vyžádáme si podrobnosti z dokumentace (např. foto či sken záznamů v servisní knížce)  a ověříme  přímo v zahraničních servisech a dostupných databázích, zda nejsou údaje v servisní knížce zfalšované. Cena dohodou, orientačně  do 1,5 tisíc Kč. Týká se to však jen situace, kdy klient  chce opravdu jen ověření historie a nechce po nás kompletní fyzickou prohlídku vozu – zjištění technického stavu.  Pravděpodobnost zfalšovaných záznamů u vozidel z dovozu zvláště u některých  malých dovozců  je dle našich zkušeností  vyšší než  50%

K ověření servisní historie přistupujeme jinak, než bývá v Česku zvykem. Nezdůrazňujeme nadměrně  “partnerství CEBIA”, byť s touto společností  dlouhodobě spolupracujeme a jejich produkty používáme .
Jsme si vědomi  časté  “slepoty”  systému CEBIA  Autotracer vůči vozidlům dovezeným ze zahraničí.  Postupujeme  tedy svou vlastní cestou, která se nám osvědčila –  u dovezených vozidel se často dotazujeme přímo v zahraničních servisech jednotlivých značek a  vyhýbáme  se  pokud možno  vozidlům bez jakékoliv servisní dokumentace. (servisní knížka, faktury,účty,nálepky a štítky ze servisu, protokoly TUV a pod.) – pokud k vozu nic není, není se čeho chytit a nelze většinou  nic ověřit.

 Komplexně ověřovat servisní historii má však (i s ohledem na kupní cenu apod. ) praktický význam u vozidel ve stáří max. cca 6 až 8 let.

U starších vozidel by výsledek většinou nebyl adekvátní vynaloženému úsilí. Kdybychom se např. vyptávali v zahraničním servisu, zda tam vozidlo bylo na servisní prohlídce před šesti lety, byli bychom nejspíše za blázny a podivíny z Východu…
U desetiletého či staršího  vozidla již bývá opravdu potřebná jen orientace na skutečný technický stav.
Servisní knížka či dostupné servisní záznamy končí vesměs  po několika letech a tam už nemá smysl příliš bádat.  
Skutečný nájezd lze předem ve většině případů odhadnout předem, byť mohou existovat výrazné odchylky od průměrné relace nájezdu. Je  též nutno si uvědomit, že vozidlo s benzínovým motorem najede v tuzemských podmínkách kolem 15 tisíc km ročně, vozidlo s dieselovým motorem spíše 20 až 30 tisíc km (byť dieselová mánie způsobuje, že si lidé kupují vozidla na naftu už pro plánovaný mnohem menší nájezd). U vozidel dovezených ze zahraničí nejsou výjimečné mnohem vyšší relace, u dieselu pak nepřekvapí 60, 80 ba i 100 000 km ročně (!)

Pokud tedy objevíte desetileté vozidlo s méně jak 200 000 km, musí být tento stav pečlivěji prověřen a doložen. Auta “po německém důchodci” sice existují, ale není jich zase tak mnoho.

Doložená  a ověřitelná servisní historie má svůj význam vždy.
Jakému vozidlu byste dali přednost – vozidlu, se kterým se alespoň občas zajelo do servisu k základní prohlídce a údržbě a o kterém víte, že u něj byly mj. pravidelně prováděny alespoň  výměny oleje v motoru…nebo vozidlu, o jehož údržbě  nevíte zhola nic?  Které z nich bude pravděpodobně  v lepším technickém stavu?

K fyzické prověrce vozidla u prodejce přistupujeme většinou  až po  alespoň základním prověření historie  nebo  po dohodě s klientem-zájemcem o koupi.
Na místě  u prodejce pak ověřujeme skutečný technický stav podrobnou prohlídkou a zkušební jízdou za využití metod bezdemontážní diagnostiky a našich rozsáhlých zkušeností z oboru motorových vozidel.

 • platí se i v případě, že pro závažné vady vozidlo nakonec ke koupi nedoporučíte?

Ano, práci jsme přece museli odvést stejnou jako v případě úspěšné prohlídky. Tuto případnou nepříjemnost vám vždy částečně vykompenzujeme slevou na prohlídku další. Skutečný stav vozu nelze určit na dálku, dokud se vozidlo neprohlédne a neprovede se s ním důkladná zkušební jízda.

 • domluvíte mi slevu z prodejní ceny vozidla? Vaše konkurence to nabízí!


Na internetu lze narazit na cokoliv. Třeba na nabídku kontroly  ojetého vozidla za 500 korun.
Nemůžeme vám  předem slíbit “domluvit slevu” když jsme ještě žádné vozidlo neviděli a nezkontrolovali.

Stavět tuto službu na příslibu domluvy slevy může znamenat i to, že pracovník (mnohdy v zaměstnaneckém poměru) má výši odměny za kontrolu vozidla stanovenou od zaměstnavatele  i podle výše dohodnuté slevy. V extrémním případě pak může dojít i k narušení objektivity prohlídky.
Může jít například o kvalitní vozidlo, prodejce nechce slevit požadovanou částku, tak pracovník konkurenční služby vozidlo ke koupi nedoporučí.
Jeho odměna je totiž stejná v případě nedoporučení ke koupi  jako v případě, když toto  vozidlo doporučí a nedomluví zákazníkovi slevu.
Co myslíte, je to takto správně?

 • jak se za službu platí?

Před zahájením prověřování je nutno většinou  složit přiměřenou zálohu.
Není-li to možné např. z časových důvodů, platí se po provedení prohlídky u prodejce a to v hotovosti.
 Vystavení faktury s dobou splatnosti připouštíme jen u stálých klientů popř. u klientů s předem potvrzenou dohodou (většinou uzavřenou elektronickým způsobem komunikace)  a uhrazenou zálohou.

 • musím si vozidlo k prověření najít sám?

Můžete, ale tímto úkolem lze pověřit i nás – cena za tuto službu respektive tedy příplatek k celkové ceně je momentálně (od 1.1.2017)  
2 tis. Kč
.
Je to  poměrně úmorná a nevděčná práce. Zkuste si  třeba sami, kolik času vám vezme vytipování vozidla, o jehož koupi byste vážně uvažovali!

Chcete-li si  však vozidlo vyhledat sami a ušetřit dva tisíce, nebráníme vám!
Pak ovšem nemůžeme vaše vytipovaná vozidla nějak hlouběji předem prověřovat a pravděpodobnost úspěšného nákupu se snižuje.
Především ale  musíte mít  jakýsi přehled o trhu.
Není  vůbec problém  tzv. “projet internet” (Bazoš, Sbazar, S-Auto, Tipcars, Tipcar, Yauto, Audomodul, Cars … ) a zavalit klienta dvaceti nebo padesáti inzeráty- ale co potom, co s nimi, jak s nimi naložit dále?

  Zkusili jste  vyrazit naslepo “po bazarech” ? A vybrali jste něco? Kolik času jste strávili na cestě a kolik projeli? Po druhém či třetím marném výjezdu vás to přestane bavit a “něco si koupíte” – a problém může být  rychle na světě…

Přestože se v poslední době vynořilo  několik podnikatelských subjektů snažících se dělat to, čím my se zabýváme již několik let, podobnou službu tj. aktivní vyhledání vhodného vozu nabízí málokdo. Za uvedenou  cenu vám vyhledáme vhodná vozidla na tuzemském trhu dle vámi zadaných parametrů – maximálně  cca do 10 tipů
Toto omezení nebereme až tak striktně, jde především o to, abychom za cenu odpovídající cca jedné nádrži paliva do auta nevyhledávali  desítky vozidel.
Náš výběr  bude většinou  ze spolehlivějších zdrojů, preferujeme nákup tam, kde jsme třeba už v minulosti byli, známe “terén” a víme, co prodejce nabízí. Tím se snažíme zvýšit  pravděpodobnost úspěšného nákupu tzv. „na první pokus“.
Máme zájem na spokojenosti našich klientů, kteří pak naše služby dále doporučují a nechceme nadměrně navyšovat  výdaje spojené s nákupem vozidla.

 • hranice bezplatné konzultace

Samozřejmě, nejlepší služby jsou služby zdarma.
Máme zájem o každý obchodní případ a potenciálního klienta, nelze však akceptovat situaci, kdy se zájemcem delší dobu komunikujeme a vyjadřujeme se mu k zasílaným tipům a odkazům na vozidla druhu “a co byste řekli na tohle” (přiloženo 20  odkazů) a “nebylo by lepší něco z tohoto?” (následuje dalších 15 odkazů).

Rádi tyto návrhy (nikoliv skutečná  vozidla!)  LETMO projdeme a vybereme z nich např. dva,tři,čtyři  potenciálně zajímavé, popř. se dohodneme, že výběr raději provedeme za úplatu my, ale probírat a hodnotit např. 20 či 30 inzerátů v několika mailech – tak tam už z naší strany přibrzdíme  a bude nutná standardní záloha.

 • jak prohlídka probíhá?

Jakmile máme vytipováno, vzájemně odsouhlaseno a (v mezích technických možností) “předověřeno” vozidlo co se týká jeho historie, můžeme vyrazit k prodejci.
Dohodneme termín, necháme si vozidlo ukázat.
Ideální je, když nám prodejce do prohlídky moc nemluví a nechá nás pracovat.
Na důkladnou  prohlídku potřebujeme cca 2 hodiny.
Jinou než  opravdu důkladnou prohlídku neděláme!
Prohlídky se můžete osobně zúčastnit a dokonce to i doporučujeme.
V případě vaší osobní účasti vám vždy rádi  sami okomentujeme případná zjištění ještě před celkovým vyhodnocením, ale k prohlídce potřebujeme především klid. Setkali jsme se už např.  s přístupem “tak mi k tomu něco povídejte” a “co teď vlastně prohlížíte?” –  zdvořilostní konverzace je samozřejmě nezbytná, ale musíme se především soustředit na vozidlo.

Pokud je to možné a ekonomicky přínosné, lze klientům  vyjít vstříc s dopravou k prodejci – např. zájemce o nákup ojetiny je z Prahy, rád by v případě úspěšné kontroly vozu s ním rovnou odjel a nemůže či nechce si zařizovat např. druhého řidiče apod.
Pak lze často najít způsob, jak tento problém efektivně vyřešit – např. vyzvednutím klienta u vlakového nádraží či jiného dopravního terminálu, pokud je tento dopravní uzel tzv. “při cestě” .Nečiníme tak s nějakým výrazným nadšením, považujeme to však za službu klientům a je to vždy otázka individuální dohody.
Na dopravu vaším vozem (abyste ušetřili na částce za dopravu k prodejci mimo Brno a blízké okolí) lze přistoupit  jen zcela výjímečně a pouze v odůvodněných případech.
Neznáme vaše řidičské kvality a rádi bychom se vyvarovali zbytečného rizika a 
potřebujeme si k předprodejní kontrole vozidla taktéž vézt množství kontrolních pomůcek, které si raději vezeme sami.

Pokud dojde k jízdě k prodejci vašim vozidlem, i tak je nutná nějaká kompenzace ztráty času na cestě, cca 4 Kč/km což odpovídá zhruba hodinové sazbě za ztracený čas cestováním 200,- Kč/h – i tak to není bůhvíjaká kompenzace, to je dnes hodinová hrubá mzda pověstného “skladníka ve šroubárně”  (jistě znáte film “Marečku, podejte mi pero!”)

Další variantou je prohlídka bez vaší účastivozidlo zkontrolujeme se stejnou náročností, jako kdybyste byli u prohlídky osobně přítomni.

 • přebíráte nějakou záruku za vozidlo?

Ne, to by naše služba nestála to, co stojí, ale podstatně více.
Odpovědnost za vady vozidla nese vždy prodejce se kterým uzavíráte kupní smlouvu.

Pokud by se  však v průběhu 3 měsíců od prohlídky  projevila važnější vada a ukázalo se, že jsme něco závažného, bránícího běžnému provozu vozidla při kontrole přehlédli a tato vada na vozidle byla s největší pravděpodobností už při prohlídce, pak vracíme cenu prohlídky, kterou jste nám uhradili.

Kupujete  použitou a částečně opotřebenou  movitou věc.
Pokud se vám po dvou měsících provozu přelomí  kabeláž vedoucí do dveří a přestane vám hrát reproduktor nebo se pokazí zámek ve dveřích – to vše se u ojetého vozidla přihodit může a je to způsobeno provozním opotřebením.

Abyste v tom však nezůstali sami, můžeme  vám   ( a rádi to v případě potřeby uděláme) poskytnout rady, kde by tento problém mohli vyřešit, dáme vám kontakt na lidi, kteří auta umí opravovat a s nimiž máme třeba dobré zkušenosti…  ale  nemůžeme vám nijak zaručit, že se u ojetého vozidla žádná vada v budoucím provozu nevyskytne.
Chcete-li vozidlo “zcela bez problémů”, přidejte si  rovnou k vašemu cenovému limitu pro nákup ojetiny ještě 2 až 4 x (i více krát) tolik a zajděte si do zvoleného autosalonu pro nový vůz event. si pronajměte vozidlo formou operativního leasingu – pak to bude opravdu jen o jízdě a dolévání paliva.

 • můžete mi “jen” vytipovat  vhodné vozidlo, prohlédnu si ho už sám 

Tato služba není v našem standardním portfoliu, běžně ji neposkytujeme, snad  bychom udělali výjimku např. u stálých klientů. Zrovna tohle dělat nechceme. Není to pro nás  zajímavé  z obchodního hlediska.

 • můžeme se někde sejít osobně a před zadáním zakázky probrat podrobnosti?

Staré přísloví “čas jsou peníze” pořád platí  – nebývá  to u většiny drobnějších zakázek  efektivní.
Vše, co byste mohli potřebovat pro rozhodnutí, zda nám zadat práci v relaci cca  5 tisíc Kč můžeme v dnešní  “elektronické”  době pohodlně probrat po mailu a  telefonu a rádi to uděláme.
Reference na naše služby jsou dostupné veřejně na internetu.

Pokud byste měli pocit, že bez předchozího osobního setkání a konzultace to nepůjde, můžeme se samozřejmě individuálně dohodnout na setkání a probrat všechny možnosti.
Počítejte však s tím, že taková konzultace nebude zdarma, za přiměřenou lze dnes  považovat částku cca  2 až 3 tis. Kč.

 • v jakých cenových relacích prodejních cen auta vyhledáváte a prověřujete?

Pokud budete chtít  vůz i na zakázku  vyhledat, nechceme  vyhledávat  u vozidel  cenové  relace  do cca   50 000 Kč.
 Takový vámi   předem vyhlédnutý vůz vám samozřejmě rádi prověříme, ale vyhledávat jej aktivně nebudeme.

Při nákupu vozu do cca 50-70  000 Kč doporučujeme, abyste se šli nejprve na vozidlo předem sami podívat a prohlídku s námi dojednávali až poté, kdy budete mít pocit, že prohlídka má vůbec smysl  a na vozidle vás nic zřetelně negativního neodradí.
Vozidla v opravdu nízké  cenové relaci  (cca DO  50 – 60  tis.  Kč) však kontrolujeme už  neradi.
Hlavní příčinou jsou  často nadměrné požadavky klientů ohledně stavu vozu, které většinou již nemohou korespondovat s možným  stavem reálným  ( poměr   “cena nového obdobného  vozidla/ročník/kilometry”)

 • v porovnání s konkurencí jste dražší

Ano, v poslední době se objevilo několik dalších podobných služeb,nabízených velmi aktivně formou “balíčků” na inzertních serverech s ojetými vozidly. Při podrobnějším prozkoumání nabídek  však zjistíte,že v pozadí stojí úvěrové společnosti a služba je s největší pravděpodobností “dotována” tučnou provizí za zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Srovnejte si vždy  předem, co je vám  kým vlastně nabízeno, za jakých podmínek a za jakou cenu. My vám žádný úvěr nutit nebudeme.
Pokud byste však o to projevili zájem, rádi vám pomůžeme s jeho sjednáním a to zcela nezávisle bez  jakékoliv vazby na některou z úvěrových firem.

I v tomto jsme striktně nezávislí a objektivní a i proto máme svoji cenu.
Naše ceny jsou zkalkulovány tak, aby byly zajímavé jak pro klienty, tak pro nás a v žádném případě se nebudeme cenou podbízet. Nízká cena bývá často  na úkor kvality.
V každém případě máme individuální přístup ke každému klientovi a to považujeme za naši velkou přednost.

 • problematická (nereálná)  poptávka

Zadání každé objednávky s klientem nejdříve konzultujeme, aby objednávka  byla vůbec splnitelná.
Kdybychom věděli, kde koupit např. tříletou Octavii za třetinu ceny nového vozu, mohli bychom si otevřít skvěle prosperující autobazar.

Rozhodně nebudeme slyšet na ohraná  hesla z motivačních příruček a školení asertivního jednání  typu  ” a nebyla by to pro vás výzva? “  Nebyla.
Známe realitu trhu, na zázračně výhodné nabídky nevěříme.

S pojmem “problematická poptávka” se setkáváme spíše u ojetin na dolní hranici cenového spektra, kde ani není v našem zájmu realizovat obvyklým způsobem více prohlídek než jednu, maximálně dvě.
Víc by nám rozumně uvažující klient asi nebyl asi ochoten platit a přitom tušíme, že pravděpodobnost úspěšného nákupu není valná. Naším cílem je spokojenost klienta a jeho dobrý pocit z nákupu.

Příklady problematické poptávky
(realita z poslední doby, to si nevymýšlíme!) 

 • reprezentativní kombi (představa VW Passat apod.)  do  cca deseti let stáří a v ceně cca 80-90 tisíc
 • spolehlivé MPV bez bezprostředně nutných investic po koupi (představa VW Sharan, Ford Galaxy (!)…) do 100 tisíc Kč

Pokud se s klientem nedohodneme na korekci zadání, nabízíme ještě  následující možnost

“paušálně placená prohlídka více vozidel”.

Zde nejprve vytipujeme cca 3 – 5  vozidel, která by vyhovovala zadání z hlediska parametrů a jsou v rozumné dojezdové vzdálenosti od sebe (např. v autobazarech v Brně)  a tato vozidla v jeden den s klientem objedeme a zkontrolujeme.
Pak můžeme říct “tohle ano a tohle ne” nebo “buď tohle nebo tohle”, může se ovšem  taky stát, že ani jedno…
Uděláme však maximum proto, abychom vhodné a zajímavé vozidlo s klientem vybrali – aniž bychom nějak slevili z našich nároků na přiměřený technický stav vybíraných vozidel.

Cena za tuto speciální službu :  dohodou, odsouhlasena předem, orientačně od  cca   8 tis. Kč /den  ( zde míněno čas 8 až 18 hod) + cestovní náhrada 8,- Kč za km, přejezdy po Brně a v blízkém okolí cca do 20-30 km celkem – neúčtujeme.

Tuto variantu považujte spíše  za nadstandardní a používáme ji jen v odůvodněných případech, kdy jiné řešení nevidíme a platí jen pro vozidla v cenové relaci do   max. cca  100-120  tis. Kč

Podobnou unikátní službu (pokud víme) v tuzemsku nikdo nenabízí.

 • když se něco nepovede

Přes veškerou naši  odbornou péči se může v budoucnu na koupeném vozidle projevit nějaká závada.

Toto riziko jste  však již podstatně snížili tím, že jsme za vás nebo společně s vámi vybrané vozidlo podrobně prohlédli a prověřili a to včetně jeho předchozí historie (pokud je to možné a účelné – pokoušíme se o to vždycky), za použití všech našich odborných znalostí.


PODROBNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY V SEKCI “ZÁKLADNÍ CENÍK”  (nebo  ke stažení zde):

Smluvní_podmínky01102017

   (pdf)


Oblast: Problém s již koupeným vozidlem, reklamace,vady apod.

 •  vozidlo, které jsme si sami koupili v bazaru před měsícem má množství vad

Ojetá auta lidé  často kupují doslova “jak housku na krámě”.  Pokud však už došlo k tomu, že je vámi svépomocně zakoupené auto problematické, kontaktujte nás a věc s námi nejprve zkonzultujte. Za prvotní konzultaci nic neplatíte.

Pokusíme se vám pomoci, jen málo případů je neřešitelných, většinou se dá ještě alespoň něco zachránit.

Střízlivě  však předem zhodnoťte, zda má smysl např. jít do sporu u vozidla staršího cca 10-12 i let,  které jste si v sobotu sami  koupili v bazaru,  když jen u advokáta za sepsání žalobního návrhu zaplatíte předem minimálně 8 až 10 tisíc Kč + soudní poplatky a  naše práce taky nebude zdarma..

I to je důvod, proč  preferujeme prevenci tj. asistovaný nákup s námi! Pokud budeme promýšlet a vzájemně upřesňovat  další postup, dbejte pokud možno našich rad. Víme  o čem mluvíme.

 • do čeho se vůbec nebudeme pouštět

Příklad z poslední doby: Mám čtyřkolku a praská mi na ní rám. Prodejce mi nechce uznat reklamaci…” Po bližším vyptání se na podrobnosti vyšlo  najevo, že jde o čínský produkt kubatury 125 ccm v prodejní ceně 17 tisíc Kč bez schválení k provozu na pozemních komunikacích. Při zvážení možných marží dovozce a distributora, nákladů na dovoz, nákladů na montáž a zprovoznění v ČR  (podobné výrobky se vozí v kontejnerech  vždy rozložené) odhadujeme nákupní cenu v Číně kolem 200 – 300 USD. Když už lze něco v této relaci vyrobit, co  může být použito  za materiál? Rozhodně nepůjde o vysokopevnostní legovanou ocel. Praská rám…a co jste čekali v této ceně?

Reklamace  nekvalitního  dětského  kočárku či koloběžky – tak to se většinou  asi dohodneme na možnosti např. zpracování znaleckého posudku, proč ne…ale na čínskou čtyřkolku nejlevnější třídy  či dětskou “krosku” tj. hračku vzdáleně připomínající terénní motocykl – tím se vůbec zabývat  nebudeme a totéž budeme nuceni doporučit i vám.

 • kolik to bude stát?

Rámcovou představu o cenách získáte v položce “Základní ceník” na hlavní stránce.

Úvodní konzultaci  v rozumném rozsahu nijak nezpoplatňujeme  (zkuste tohle zjistit  při návštěvě advokáta!)
Rádi vám základně poradíme s výhledem na eventuální další spolupráci, ale otázky typu “kamarád mi nabídl výhodně firemní Oktávku, koupím si ji sám, ale vypište mi, na co si dát pozor při prohlídce a jaké závady lze očekávat…” – zde odpovědi hledejte spíše někde a internetových debatách.
Snažíme se vždy  vyjít klientům vstříc a stanovit oboustranně přijatelnou cenu za námi poskytované služby.

 • můžete nám poskytnout i právní pomoc či doporučit advokáta např. pro sepsání  žaloby na nepoctivého prodejce?

V našem týmu momentálně pracuje  i schopný právník, který se vaší věci rád ujme – pokud bude předem reálně vidět nějaké budoucí  řešení.

Do zjevně neřešitelných kauz se vůbec  nepouštíme – především s ohledem na klienty!! 

Čtěte pozorně – velmi důležité:

Někdy je lépe “prodělat” třeba 20  nebo 30 tisíc, než po urputném právním boji za neúspěšnou žalobu hradit náklady řízení dosahující či převyšující finanční objem celého sporu – mnohdy i několikrát.

Často se účastníme soudních jednání, kdy advokáti ženou klienty zjevně do  další finanční pasti a  kde výše částek, o které je veden  litý boj činí několik tisícovek!
Kauza se projednává soudem  mnohdy i několik let, účelově jsou tam zpochybňovány znalecké posudky, dokládány  následně další  často s odlišnými závěry, požadovány  revizní  posudky atd. a to vše pod záminkou “dosažení spravedlnosti pro klienta”.
Varujeme zároveň před “výhodnými” nabídkami právní pomoci tzv. zdarma, služeb typu “vašexxx.cz” a podobně.

Ona “spravedlnost” je často  velmi, velmi drahá…

Oblast: Problém s poškozením vozidla,úhrada od pojišťovny, krácení plnění

Jde o velmi obsáhlou problematiku, na kterou neexistuje univerzální šablona.Každý případ je jiný.
U poškození krytých havarijní pojistkou by problém nastat nemusel – nejde-li (řekněme diplomaticky) o nehodový děj mimo rámec fyzikálních zákonů.
Častější problém vzniká u škod, kde pojišťovna plní z povinného pojištění viníka nehody, zejména při poškození starších vozidel.

Prvotní  náhled na věc, tj. zda je vůbec reálné něčeho dosáhnout, vám většinou  sdělíme  zdarma.
Předpokladem je, že budete schopni nám předat základní informace – minimálně protokol o nehodě, rozsah poškození včetně nějaké té fotografie, zápis od likvidátora pojišťovny,vyjádření pojišťovny o výši plnění a podobně.
Všechny tyto materiály je možno v době digitálních fotoaparátů a mobilů s fotoaparáty efektivně “vytěžit” z papírových podkladů a poslat elektronickou poštou. Pokud si na to netroufnete, určitě máte kamarády,známé či sousedy.  Je  zcela na vás, zda ve věci vynaložíte alespoň minimální úsilí.

Pokud se  však po prostudování celé záležitosti  od nás dozvíte, že ve věci nevidíme ono  “světélko na konci tunelu”,věřte nám. Kdyby záležitost byla řešitelná ve váš prospěch, rádi bychom vám pomohli. Když už nic jiného, pak nám alespoň za naši snahu  nenadávejte a nesnažte se nás přesvědčit o té vaší jediné pravdě.
I to se nám mnohokrát  stalo.

Oblast: Posudek o příčině poruchy, o vadách vozidla, reklamace atd.

Když nám klient zavolá, zda by bylo možné prohlédnout např. poškozený motor či vyjádřit se k možnostem dalšího postupu, kdy dopředu nelze říci, zda má věc nějakou naději na příznivé vyřešení pro klienta, je nutné uhrazení cestovních výloh v obvyklé výši, tj. 8 Kč/km + paušální částky  2  až  3  tisíce  Kč za základní zjištění a ohledání na místě i v případě, že věc poté třeba prohlásíme jako neřešitelnou ve prospěch klienta. 

Jde o případy, kdy se  až na místě ukáže, že   nemá smysl zpracovávat znalecký posudek či alespoň odborné vyjádření, protože by s největší pravděpodobností nevyznělo pro klienta (objednatele) příznivě.

Původně jsme to  takto  jednoznačně nezpoplatňovali.
Pak jsme občas vyjížděli ke zjištění problému ke klientům, kde po zjištění, že případ se nejeví pro klienta příznivě nám bylo poděkováno za snahu.
V jednom případě jsme se např.  i  dozvěděli, že “za vyzkoušení bot v prodejně se přece taky nic neplatí”

Pokud se na místě nebo následně, po předběžném prostudování  zjištěných skutečností ukáže, že má smysl zpracovávat nějaký druh technické analýzy k uplatnění vašich oprávněných nároků, je tato částka  následně započtena proti  celkové ceně posudku, tedy ji neplatíte “navíc”.

Oblast: Dopravní nehody-technická analýza, rekonstrukce průběhu nehody 

Zde platí zhruba  to,co v předchozím odstavci.

Většinou však nelze na první pohled jednoznačně říct, zda je záležitost pro vás řešitelná příznivě a těžko byste nám platili za technickou analýzu nehody, která by vyzněla ve váš neprospěch. Zde je proto  nutné předem se domluvit jak o finální ceně, tak o přiměřené záloze, neboť už jen prostudování předaných podkladů a jejich předběžné vyhodnocení nám zabere nějaký čas.

Je též  možno uhradit předem dohodnutou částku za předběžné vyhodnocení podkladů – aby to nebylo v první chvíli tak finančně náročné –  obvykle  cca 3 – 4 tisíce   Kč.
Pokud bude věc řešitelná k vašemu prospěchu, bude tato částka započtena (tedy vám ji odečteme) z celkové ceny posudku.

Do čeho se  nejspíš pouštět vůbec nebudeme:

 • vědomě “zastydlé” kauzy – před dvěma či třemi  lety jste měli nehodu, řeší se zavinění.
  Ve věci jste celou dobu nic nepodnikli, příští týden máte nařízeno jednání u soudu.
  Soud si nechal zpracovat znalecký posudek v oboru dopravy a závěry posudku nejsou pro vás příznivé a vy potřebujete “rychle něco ve váš prospěch”.

       Ne, opravdu nebudeme po nocích hledat argumenty, abychom stihli termín ” soud je ve čtvrtek příští týden” s tím, že váš právník “to musí ještě  nastudovat”.

 • případy, kde už nevídíme šanci  a které již byly v minulosti objektivně technicky zpracovány – k věci existuje např. několik posudků, které se shodují v závěrech technických příčin události – ale vy s nimi “nesouhlasíte” (málokdo uzná vlastní pochybení ) Naprostou vyjímkou by mohl být například stav, kdy by se předchozí posudky výrazně rozcházely v závěrech či jejich zpracovatelé se dopustili závažných chyb v analýze (všichni jsme omylní)

– bude  dle potřeby průběžně doplňováno-

2 comments on “Časté otázky
 1. David Steiner napsal:

  Dobrý den,
  je jistě fajn, že existují lidé, kteří se zabývají prověřováním ojetých aut. Myslím si, že v tomto oboru jen kvete černota a podvody a stát to neřeší. Proč už třeba dávno nebylo uzákoněno, že se na každé kontrole na STK budou zapisovat najeté kilometry do velkého TP? A padělání TP bude tvrdě trestáno. Asi proto, že stát má větší zájem, aby se měli lépe “podnikatelé autobazarníci” než běžní pracující občané. (Kdosi říkal, že komunismus je systém pro líné a kapitalismus je zase pro ty chamtivé.)

  Chtěl bych reagovat na větu z jednoho článku, že na vodovodní potrubí si pozveme domů instalatéra či na jinou činnost jiného odborníka, ale auta kupujeme jako housky v krámě sami. Já očekávám, že lidé v autobazaru budou stejně kvalifikovaní a poctiví jako onen instalatér nebo opravář televize… Proč bych měl předem předpokládat, že prodejce v bazaru je nějaký podvodník, na kterého je třeba si pozývat kontrolu? Když si domů pozvu instalatéra na potrubí, tak si přece nepozývám ještě druhého, který bude toho prvního kontrolovat. Tak proč to dělat v oblasti koupě auta?
  Jeden člověk si nákup auta zadal u firmy, která auta vozí ze zahraničí. Měl požadavky na max. cenu, maximální nájezd kilometrů a servisní knihu a aby auto bylo od prvního majitele. Dovoce aut mu auto dovezl. Později se ukázalo (po prověření VIN v servisu na danou značku, že tachometr je stočený a serviska falešná). Tak co má běžný zákazník dělat? V tomto případě si najal odborníka, který měl toto zajistit – prověřit auto prodávané bazarem, zda je OK. To si má běžný zákazník najmout ještě dalšího (už 3. level) člověka, který proveří, jestli ten první člověk auto správně prověřil v bazaru? A pak ještě dalšího člověka, který prověří toho druhého najmutého člověka… kde to pak má konec?

  A když tedy jsou ty bazary tak špatné a každého okrádají, proč tam stát nepošle kontroly a v případě pokusu o nějaký podvod nedává tučné pokuty (desetitisíce korun)? To by se plnila státní kasa. Ono je asi jednodušší zavést 30-korunové poplatky u lékaře, zdanit stavební spoření, zvednout daň z prodeje nemovitostí atd. a zavést ekologickou daň za přihlášení auta…

  Mám známého policistu a v jednom nejmenovaném autobazaru ve Vyškově si chtěl koupit auto. Líbila se mu dvě auta. U obou byla velká cedule – nehavarováno. Jelikož pracoval u policie, ověřil si, že jedno auto bylo bourané jednou a to druhé dvakrát. A jedno z aut bylo opravováno v tom bazaru / servisu, který uváděl – nehavarováno. Ale pokutu za tuto lež a podvod jim ani z pozice policie nedal a asi ani dát nemohl.

  To jen takové malé filozofické zamyšlení.

 2. Vladimír Tylšar napsal:

  Váš komentář je jistě k zamyšlení.
  Nicméně problematiku “co by měl stát dělat a nedělá” nikdo z nás určitě nevyřeší. Můj osobní názor je asi takový, že v některých věcech bude lépe, když stát raději neudělá nic, než by dělal NĚCO a to NĚCO blbě a draze.
  K té odbornosti a poctivosti autobazarů snad jen tolik, že auta se nekupují jen v autobazarech,lidé prodávají svá auta i samostatně a samozřejmě nejde o žádnou charitativní činnost.
  Prodávající chce “nejvýhodněji” prodat, kupující nejlevněji koupit, to je tržní vztah.
  My se pokoušíme docela úspěšně nabízet službu, která má za úkol, aby kupující nakoupil lépe, výhodněji a s menším rizikem případných dalších problémů.
  Zda si zájemce o nákup zaplatí snesitelnou částku za toto poradenství je zcela na jeho svobodné úvaze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

2 + 7 =