Základní ceník služeb

Při práci pro soukromou klientelu je cena většiny  služeb stanovena dohodou.

Pro orientaci – ve většině případů nepoužíváme  hodinovou sazbu, odměna se odvíjí především  od náročnosti úkolu. Proto lze často při prvotním kontaktu poskytnout klientovi jen rámcový odhad.

Pro předběžnou  orientaci:

 • dopravní nehoda – posudek o technických příčinách DN  většinou včetně počítačové simulace s podporou software Virtual Crash

od cca 15-20  tisíc   Kč  (dle náročnosti, předběžná konzultace (ideálně elektronickou formou) nezbytná. Mohou se vyskytnout i případy podstatně dražší. 

Bývaly doby, kdy jsme mohli účtovat třeba 7 až 8 tisíc –  ale to ještě nebyla státem stanovená  minimální mzda více jak 12 tisíc a hodinová sazba v autoservisu málokde překročila cca 600…I my znalci  musíme   platit  běžné složenky, zaplatit někomu za konzultaci či  dokoupit  občas nějaké vybavení -nic samozřejmě “nefasujeme” od státu či zaměstnavatele, vše si hradíme  sami.
Pro správní orgány jsme se dlouho snažili držet cenu níže, ale  už tak činit nebudeme!
Obvyklá doba vyhotovení cca 1 až 2 měsíce od dodání, zkompletování a případného doplnění podkladů.
Záleží i na kvalitě dodaných podkladů, jak rychle se podaří shromáždit a analyzovat dostupnou dokumentaci a na množství aktuálně rozpracovaných věcí.  Základním předpokladem dobře zpracovaného znaleckého posudku je např.  i místní šetření na místě nehody a to často nelze provést okamžitě…

 •  posudek o technickém stavu vozidla (reklamace,odstoupení od kupní smlouvy atd.)

od cca   8 až 10  tis.  Kč  (dle náročnosti, předběžná konzultace  elektronickou cestou  nezbytná)

 • stanovení obecné ceny ojetého vozidla formou znaleckého posudku  (vyřazení, odprodej,vklad do majetku…)

od  3  tis.  Kč /vozidlo, s vyšší částkou je třeba počítat u vozidel speciálních, vyrobených na zakázku,v případě žádosti o revizní posudek  apod.

Při větším počtu vozidel a u stálých klientů stanovujeme cenu dohodou.

Poslední dobou jsme  zatěžováni  požadavky soudů na účast a stvrzování znaleckých posudků či odborných vyjádření, byť  všechny podstatné věci již byly dostatečně popsány a vysvětleny  ve zmíněných písemnostech. Přístup soudních úředníků k proplácení přiměřených náhrad za cestovné, ztrátu času na cestě a vlastní výslech znalce u soudu lze označit jako “velmi vlažný”. Jen  samotná cesta k soudu na druhém konci republiky zabere  několik hodin, na cestě a u soudu pak lze snadno ztratit celý den.
Neustálé handrkování  se soudy o tom, co by mělo být samozřejmé tj.  o výši náhrad  a jejich časté neproplácení si nyní vyžádaly nepříjemný, ale  nezbytný  krok:
u veškerých posudků i případných odborných vyjádření ve věci dopravních nehod či technického stavu vozidel či jejich cen vyhotovených pro některou ze stran případného budoucího soudního sporu budeme  nadále  striktně  uplatňovat  jednorázový paušální příplatek k  ceně vlastní práce  ve výši cca  2 až 3  tisíce Kč  k dorovnání  náhrady za cestovné a ztrátu času při předvolání  znalce k soudnímu jednání.

S ohledem na výši sazeb  tzv. “úkonů právní služby” a obvyklou hodinovou  sazbu advokátů zastupujících strany sporu to považujeme za korektní s spravedlivé řešení  dlouhodobě nespravedlivé a neřešené  situace v našem odměňování ze strany státních orgánů.

 • cenový odhad (ocenění) strojů

 orientačně od 800  Kč/položku (ks)  – což samozřejmě nelze aplikovat na stroje speciální, vyrobené na zakázku, součásti specializovaných výrobních linek apod.

Tuto sazbu lze samozřejmě použít až pro vyšší počet položek oceňovaného strojního parku (od  10 až 15 položek výše )  tj.  za 800 Kč vám rozhodně nenapíšeme posudek  např. na jeden soustruh.   Minimální částka je vždy  cca 3 tisíce Kč.  Často nezbývá, než stanovit předem cenu dohodou nebo  přiměřenou sazbu hodinovou po dohodě s objednatelem.

Ke všem výše uvedeným činnostem je třeba počítat s náhradou cestovného a před započetím prací většinou  také s přiměřenou zálohou.

technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého    prodejce  (zahrnuje prověření historie vozidla před prohlídkou, komplexní podrobnou prohlídku na místě včetně základní diagnostiky elektronických systémů*, zkušební jízdu, vyhodnocení možného nákupu a doporučení, zda koupit či ne…
Dle časových možností i konzultace kupní smlouvy na závěr před jejím podpisem (většinou však s textem smlouvy nemůžete stejně nic dělat, jen koupit nebo nekoupit)

         2 % z kupní ceny vozidla vč. DPH  –  vždy  alespoň  4  tis. Kč  (nejnižší  možná účtovaná cena za prověrku vozidla)

Tedy za prověření Fabie v kupní ceně např. 80 000 Kč nezaplatíte 1 600 Kč, ale 4 000 Kč.
Za 1600 bychom se do prověrky ojetého vozidla ani nepouštěli, šlo by o cenu hluboce pod náklady.

U vozidla s kupní cenou nad 500 000,-Kč je pak  cena služby  stanovena dohodou, v tomto cenovém segmentu bude  však vždy minimálně
10 000,-Kč.

Pro osobní  (i  užitková)  vozidla nejčastějších  značek  na trhu obvykle běžně  provádíme i  kompletní diagnostiku všech řídících jednotek (těch je např. u běžných  vozidel  i více jak 20, desetileté BMW jich mívá kolem 50…) minimálně v rozsahu “načtení paměti závad před zkušební jízdou”, následné zevrubné vyhodnocení a další načtení  po zkušební jízdě.
Posuzujeme (dle možností a typu vozidla) často i parametry jako “korekce dávek vstřikovacích trysek” k odhadu jejich skutečného stavu a některé další provozní parametry .
Tato diagnostika je součástí komplexní prohlídky a na rozdíl od konkurenčních služeb ji nijak dál nezpoplatňujeme.

Při prohlídce jsme  mj. schopni s vysokou pravděpodobností odhalit nefunkční katalyzátor či filtr pevných částic (DPF, FAP) a mnohdy  odhadnout i  jeho zbytkovou životnost.
U všech  kontrolovaných vozidel nyní standardně zjišťujeme “připravenost k testu měření emisí” načtením tzv. “readiness code”  abychom omezili riziko, že s vozidlem budete mít problém na stanici měření emisí.
Věříme svým znalostem a zkušenostem  natolik, že nemusíme vozidlo  převážet ke kontrole do servisu a prohlídku  na zvedáku si umíme dohodnout na místě samém či v blízkém okolí.
Konzultaci ke kupní smlouvě  však běžně neprovádíme v AAA Auto  z důvodu neúměrných průtahů s vyřizováním koupě v tomto konkrétním bazaru.
Na výběr a zakoupení ojetého vozu v AAA Auto se obrňte předem velkou dávkou trpělivosti.
V jejich kupní smlouvě stejně většinou nemůžete nic změnit, můžete jen buď koupit nebo nekoupit a vozidlo tam bude stejně charakterizováno téměř jako vrak.
Proto si najímáte nás, abychom reálný stav vozidla před koupí vyhodnotili.

-vyhledání vhodného vozidla ke koupi  dle parametrů specifikovaných zájemcem   2,5 tis. Kč  (pouze jako součást komplexní služby s prověrkou vozidla, neprovádíme samostatně!)
Od září 2018 upravujeme  částku za hledání vozidla  na  2,5 tisíce Kč. 

– expresní /víkendový příplatek    prohlídka vozu

 • na vyžádání ještě tentýž den  (je-li to kapacitně a technicky možné)  + 10 %  k ceně prohlídky
 • sobota  – bez příplatku
 • neděle/státní svátek (výjimečně) + 20 %  k ceně  vlastní prohlídky 

– prohlídka veterána –  jako tzv. “investiční vozidlo

Na tento segment služeb nelze aplikovat parametry  jako pro běžná vozidla!

Vzhledem k nadměrným očekáváním zájemců co se týká skutečného technického stavu těchto vozidel a možným dalším dohadům o tom, zda jsem prohlídku odvedli či neodvedli zodpovědně a kvalitně  (po nedobrých zkušenostech z minulosti) nemáme o tuto činnost  vůbec zájem.
Není reálné k nákupu např. 30 a více let starého vozidla přistupovat obvyklým způsobem, např.  servisní historii či skutečný počet ujetých km většinou  vůbec nelze zjistit – třeba proto, že předchozí majitel/é  již nežijí, servisy kam vozidlo jezdilo  dávno neexistují a podobně.
Tato vozidla (jsou-li vůbec přihlášena k provozu v ČR)  jsou převážně  na “veteránských” značkách a to   i proto, že dnešním požadavkům na technický stav již nemohou zdaleka vyhovět (emise, účinnost brzd apod.) 

Další udržování vozidla v chodu znamená nekončící náročnou údržbu.

Zvažujete-li koupit  40 let starý Mercedes s vidinou, že jej  doma postavíte do přístřešku na zahradě, 2 x do roka  vyjedete na firemní  teambuilding se s ním pochlubit a cena vozidla vzroste každý rok o čtvrtinu – pak si nakupte raději bitcoiny.

– chcete si koupit veterána  “jen tak”,  pro radost?

 • Víte, že vás bude něco stát i jeho  následná údržba?
 • Že nebude a nemůže být ve stavu, jako by včera  sjel z výrobní linky?
 • Máte k jeho další údržbě  možnosti – vlastní dílnu, svépomocnou dílnu, ochotného kamaráda automechanika?

Pak se nejspíš  domluvíme!

Prvotní (předběžná) konzultace k  jakémukoliv Vašemu požadavku či problému  v základním rozsahu je  samozřejmě zdarma, poté bývá nutné alespoň zálohové finanční plnění v přiměřeném rozsahu dle dohody.   K cenám, uvedeným výše pro službu “prověření ojetého vozidla” je nutno počítat v případě nutnosti dojezdu na místo s cestovným a náhradou za čas strávený na cestě z Brna či Prahy (podle toho, co je pro klienta výhodnější tj. levnější)

V případě, že s prodejcem dohodneme v průběhu prohlídky výraznější slevu z kupní ceny  (nebudeme vůbec zmiňovat 2 nebo 3 tisíce, ty berte jako dodatečný bonus, ale cca 5  tisíc a více), pak  máme představu o tom, že naše dodatečná provize z této slevy bude

 40 % z výše této slevy – dohodneme se na procentech  vždy předem.

To považujeme za férové a  oboustranně přijatelné, pokud byste s tímto nesouhlasili, pak  o ceně  vyjednávejte  sami – my se rádi budeme  věnovat  spíše technické stránce případu!


technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého    prodejce v zahraničí

 • cenu je nutno stanovit vždy předem a dohodou, vždy počítejte s poměrně značnými náklady na cestu s ohledem na značné vzdálenosti a základní částkou za vlastní kontrolu vozidla (bez vícenákladů – palivo, převozní značky, event. ubytování  atd. (ty budou připočteny zvlášť ve skutečné výši)   od  15 tisíc Kč  

Znamená to tedy, že určitě nepojedeme pro desetiletou Octavii do Hamburku, protože je to  zjevný ekonomicky nesmysl.
Vždy je nutná individuální rámcová  kalkulace předem.

Neplaťte pokud možno rezervační zálohu prodejci  před alespoň základní, laickou  prohlídkou –  byť byste měli pocit, že je  vůz ojedinělý, krásný, po německém důchodci – a vy po něm moc toužíte!
Vaše (nebo naše) vyjednávací pozice při nákupu o event. slevě z ceny (a prostor tam většinou  prodejce  nějaký má)  se pak snižuje na minimum.


Rozsah služby “vyhledání a prověření ojetého vozidla” a podrobné smluvní podmínky ke stažení  zde :

smluvní_podminky_2018


V případě nejasnosti či potřeby  stanovení ceny ke složitějšímu či nestandartnímu problému  nám neváhejte zavolat či poslat e-mail.

 Zdají se vám uvedené ceny vysoké? 

Jsme přesvědčeni, že naše služby uvedenou hodnotu mají  a potvrdili nám to naši klienti, kterých se často (s odstupem času) dotazujeme, jak byli spokojeni.

V případě pochybností si naše ceny porovnejte např.  s cenami řemeslníků, kteří vám třeba v minulosti prováděli nějaké práce v domácnosti.
Pokud jste měli co do činění s advokátem, pak možná víte, že běžná hodinová sazba “venkovské” advokátní kanceláře již dávno překročila tisíc korun  (běžně 1500 /h a více + DPH ) – a to nebereme v potaz špičky (odborné i cenové) kde je to i 5 x tolik…

Pak musíte  jednoznačně dojít k závěru, že naše odměna je více než přijatelná.
Můžete také požádat o pomoc  souseda automechanika – uvidíte, co vám na to řekne a jak to potom celé dopadne.
Zkuste mu nabídnout  třeba 3 tisíce s vidinou cesty přes půl republiky a ztraceného pracovního dne, kdy mohl v dílně za tu dobu vydělat i několikrát tolik…

V odůvodněných případech jsme  samozřejmě ochotni se s vámi dohodnout o ceně individuálně! 

Záměrně nepoužíváme žádné  “cenové balíčky”  byť  by na první pohled vypadaly lákavě. Naše cena je zřetelná již od prvopočátku, odvíjí se od ceny vozidla a ujetých kilometrů k prodejci.
Rádi vám ji v případě zájmu zkalkulujeme předem a budeme garantovat její nepřekročení.

2 komentáře na „Základní ceník služeb“

 1. Dobrý den,
  zaujalo mě, jak máte zpracováno ocenění Vaší služby prověření ojetého vozidla. Účtujete si určité procento z ceny auta, je tam minimální limit a také poplatek za cestu z Prahy nebo Brna. Vše jak má být. Mě by zajímalo, jak to funguje v praxi. Pokud např. na internetu objevím inzerát na prodej auta někde z daleka a prodejce bude uvádět určité informace a stav auta (dejme tomu najeté kilometry a že auto je nebourané) a vy zjistíte, že stav neodpovídá (např. stočený tachometr), jak to pak funguje v praxi? Já zaplatím poplatek Vám a pak ho vymáhám po prodávajícím? Nebo se s ním domluvíte už telefonicky, že pokud auto neprojde Vaší kontrolou, zaplatí ty peníze on? Rozumíte, mě jako kupujícímu se nechce platit za to, že někdo při prodeji auta podvádí. On by měl platit v případě, že vůz neprojde. V případě, že projde, mile rád poplatek zaplatím a budu rád, že mám prověřené auto. Ale platit za to, že se mě někdo snažil podrazit a jen se na to včas přišlo…

 2. Dobrý den,

  právě z důvodu podobných dotazů, jako je Váš začíná fungovat rubrika “Obvyklé otázky – FAQ”.

  Pokud si sám vyberete “inzerát zdaleka”,jak uvádíte, tento nejprve vyhodnotíme a provedeme jakousi “předvýjezdovou kontrolu” včetně např. zmiňovaného ověření kilometrů a dalích zjitění.
  Teprve až máme určité informace napovídající, že z hlediska historie je vše v pořádku, teprve poté vyjíždíme po dohodě s klientem na prohlídku.
  Riziko, že vůz nevyhoví vždy existuje a nevím, jak bychom přiměli platit poplatek za službu prodávajícího, který si u nás nic neobjednal.
  Pokud klient vybírá ” v kalných vodách”, případ s ním předem podrobně rozebíráme a jsou i místa a bazary, kam vůbec jezdit nechceme, tam je riziko příliš velké.

  Je rozhodně lepší, když třeba “zaplatíte, že se přišlo na to že Vás chce někdo podrazit” než kdybyste si závadné vozidlo koupil a přivezl.
  A na tom je postavena celá filozofie námi nabízené služby.Tento model nám docela funguje-přesvědčily se o tom již stovky spokojených klientů.
  A nikomu nebráníme to zkusit taky. Uvítáme, když se objeví konkurenční firma, prostoru je tady dost pro deset či dvacet subjektů, nabízejících to, co my…

Komentáře jsou uzavřeny.