Základní ceník služeb

Při práci pro soukromou klientelu je cena většiny  služeb stanovena dohodou.
Uvedené ceny jsou bez možnosti odpočtu DPH.
Většinou nepoužíváme   hodinovou sazbu, ale odměna se odvíjí především  od náročnosti úkolu.
Proto lze často při prvotním kontaktu poskytnout klientovi jen rámcový odhad.
Je poměrně složité  a často i nemožné všechno hned z úvodu přesně nacenit.
Dohodneme-li se na sazbě hodinové, bude to aktuálně  750,- Kč/h 

Pro zajímavost :
Hodinová sazba advokáta (mimopražského) dnes začíná  kolem 2 tisíc Kč, v Praze “startuje” kolem 2500 a nejsou výjimkou i násobky této částky.
Znalec je  však stále nucen prastarou úhradovou vyhláškou pro státní orgány účtovat maximálně 350 Kč/h.
Kdybychom měli aplikovat tuto sazbu na všechny případy tj. i na privátní klientelu,už byste v Čechách  mnoho let žádného znalce nepotkali.

Pro předběžnou  orientaci:

 • výjezd znalce 

  v případě požadavku řešit např. technický stav vozidla je toto nutné nejprve prohlédnout a zjistit, zda vůbec  předběžně poskytnuté údaje odpovídají realitě a bude-li   možné formulovat nějaký výstup (znalecký posudek či obdobný dokument) vyznívající  ve prospěch zadavatele.
  Pokud se na místě, při prohlídce ukáže, že nelze podobný výstup vytvořit
  (např. chcete reklamovat údajné vady zakoupeného ojetého vozu a bude zjištěno,že v tomto případě nejde o vady věci nýbrž  o projevy obvyklého opotřebení věci tj. vozidla)
  bude  vždy účtována částka minimálně 2,5 tis. Kč + náklady na dojezd ve výši 8,- Kč/km  skutečné dojezdové vzdálenosti tam a zpět.

  V případě zjištění, že bude možno  výstup pro zadavatele vytvořit, bude toto ohledání zahrnuto do celkové ceny odborného písemného výstupu tj. nejde o “náklad navíc”.
  To nevylučuje nutnost úhrady zálohy na další zpracování případu v obvyklé a přiměřené výši např. 50 % předběžně zkalkulované  ceny apod.

 • technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého   prodejce  

Prověření a nákup ojetého vozidla je ve většině případů prováděno ve spolupráci a v rámci služeb společnosti Auto AZ Consulting
 při respektování ceníku a podmínek společnosti Auto AZ Consulting.

(Toto zahrnuje prověření historie vozidla před prohlídkou, komplexní podrobnou prohlídku na místě včetně základní diagnostiky elektronických systémů*, zkušební jízdu, vyhodnocení možného nákupu a doporučení, zda koupit či ne…
Dle časových možností i konzultace kupní smlouvy na závěr před jejím podpisem (většinou však s textem smlouvy nemůžete stejně nic dělat, jen koupit nebo nekoupit) – nejde však o standardní součást služby.)

         od  4,5 tis. Kč 

(plus náklady na dojezd k prodejci a zpět, kilometry účtujeme nad 10 km, výchozí bod Brno, 8,-Kč/km)

Nejnižší možná účtovaná  cena za kompletní prověrku vozidla je tedy 4500,- Kč
Za prověření Fabie v kupní ceně např. 80 000 Kč tedy  nezaplatíte např. 2 tis. Kč, ale 4,5 tis Kč.
Za 2 tisíce  bychom se  do prověrky ojetého vozidla ani nepouštěli –  šlo by o cenu nepokrývající ani náklady.

Při výpočtu ceny za kontrolu vozidla vycházíme z prodejní ceny vozu  včetně DPH a z ní kalkulujeme 2,5 %
Minimum je však vždy 4,5 tis.
Onou “hranicí” nad minimální cenou za prověrku je  tedy prodejní cena vozu 180 tis. Kč

Poslední cenovou úpravu jsme provedli v lednu 2020 – došlo ke slevnění prohlídek “levnějších” vozů a k úpravě ceny u vozidel dražších.
Inflaci je prostě nutno nějak zohlednit.
Drahé?
Kupte si vozidlo jen tak, bez kontroly a třeba  budete mít štěstí.

Objednání služby přes spolupracující firmy :
Auto AZ Consulting: 
platí  striktně ceník Auto AZ Consulting
Autobezobav.cz :
cena za prověrku od “3900,-Kč” neznamená, že za 3900,- vám prověříme vůz v ceně třeba 400 tis. 
Na webu v položce “Vybrat technika”  je aktuálně cena “od 4900 Kč” která platí  (z každé zakázky hradíme provizi provozovateli stránek)
Můžete si samozřejmě zvolit levnějšího technika, je to jen na vás.
Cenou se nepodbízíme —  nabízíme odbornost, zkušenosti a individuální přístup.

Nemalou součástí ceny může být  i cestovné.
Nelze  jet prověřovat auto z Brna do Ostravy (tj. 2 hodiny  na cestě tam, 2 až 3 hodiny  prověrka na místě a 2 hodiny  zpět, celkem ujeto cca 300 km) a vzít si za výkon např. 4500,- Kč.
To  raději klienta s podobnými představami rovnou v úvodu jednání odmítneme.

Konzultaci ke kupní smlouvě  už  neprovádíme v AAA Auto  z důvodu neúměrných průtahů s vyřizováním koupě v tomto konkrétním bazaru.
Na výběr a zakoupení ojetého vozu v AAA Auto se obrňte předem velkou dávkou trpělivosti.
V jejich kupní smlouvě stejně většinou nemůžete nic změnit, můžete jen buď koupit nebo nekoupit a vozidlo tam ( v jejich “protokolu o technickém stavu”)  bude většinou charakterizováno téměř jako vrak.
Proto si najímáte nás, abychom reálný stav vozidla před koupí vyhodnotili.

-vyhledání vhodného vozidla ke koupi  dle parametrů specifikovaných zájemcem   + 2 tis. Kč  (pouze jako součást komplexní služby s prověrkou vozidla, neprovádíme samostatně!)

 • kontrola technického stavu vozidla před prodejem

abyste se vyvarovali  problémů s případnými dalšími  nároky kupujícícho – viz.  …/2019/03/30/novinka-v-portfoliu-sluzeb/

 • dopravní nehoda

  – posudek o technických příčinách nehody v silničním provozu –  včetně počítačové simulace ve  Virtual Crash 4

 cca od  15  tisíc   Kč  výše 

(dle náročnosti, předběžná konzultace (ideálně elektronickou formou) nezbytná.
Mohou se vyskytnout i případy podstatně dražší. 

Bývaly doby, kdy jsme mohli účtovat třeba 7 až 8 tisíc –  ale to ještě nebyla státem stanovená  minimální mzda více jak 12 tisíc a hodinová sazba v autoservisu málokde překročila cca 600
I my znalci  musíme   platit  běžné složenky, zaplatit někomu za konzultaci či  dokoupit  občas nějaké vybavení -nic samozřejmě “nefasujeme” od státu či zaměstnavatele, vše si hradíme  sami.
Pro správní orgány jsme se dlouho snažili držet cenu níže, ale  už tak činit nebudeme.
Obvyklá doba vyhotovení cca 1 až 2 měsíce od dodání, zkompletování a případného doplnění podkladů.
Záleží i na kvalitě dodaných podkladů, jak rychle se podaří shromáždit a analyzovat dostupnou dokumentaci a na množství aktuálně rozpracovaných věcí.
Základním předpokladem dobře zpracovaného znaleckého posudku je např.  i místní šetření na místě nehody a to často nelze provést okamžitě…

 •  posudek o technickém stavu vozidla (reklamace,odstoupení od kupní smlouvy atd.)

od cca  8  tis.  Kč  (dle náročnosti, předběžná konzultace  elektronickou cestou  nezbytná)

 • stanovení obecné ceny

vozidla formou znaleckého posudku
(vyřazení, odprodej,vklad do majetku…)

od  3  tis.  Kč / jedno vozidlo

s vyšší částkou je třeba počítat u vozidel speciálních, vyrobených na zakázku,v případě žádosti o revizní posudek  apod.

Při větším počtu vozidel a u stálých klientů stanovujeme cenu dohodou.

Poslední dobou jsme  zatěžováni  požadavky soudů na účast a stvrzování znaleckých posudků či odborných vyjádření, byť  všechny podstatné věci již byly dostatečně popsány a vysvětleny  ve zmíněných písemnostech.
Přístup soudních úředníků k proplácení přiměřených náhrad za cestovné, ztrátu času na cestě a vlastní výslech znalce u soudu lze označit jako “velmi vlažný”. Jen  samotná cesta k soudu na druhém konci republiky zabere  několik hodin, na cestě a u soudu pak lze snadno ztratit celý den.
Neustálé handrkování  se soudy o tom, co by mělo být samozřejmé tj.  o výši náhrad  a jejich časté neproplácení si nyní vyžádaly nepříjemný, ale  nezbytný  krok:

u veškerých posudků i případných odborných vyjádření ve věci dopravních nehod či technického stavu vozidel či jejich cen vyhotovených pro některou ze stran případného budoucího soudního sporu budeme  nadále  striktně  uplatňovat  jednorázový paušální příplatek k  ceně vlastní práce  ve výši  + 2  tis.  Kč  k dorovnání  náhrady za cestovné a ztrátu času při předvolání  znalce k soudnímu jednání.

S ohledem na výši sazeb  tzv. “úkonů právní služby” a obvyklou hodinovou  sazbu advokátů zastupujících strany sporu to považujeme za korektní s spravedlivé řešení  dlouhodobě nespravedlivé a neřešené  situace v našem odměňování ze strany státních orgánů.

 • cenový odhad (ocenění) strojů

 orientačně od 800  Kč/položku (ks)  – což samozřejmě nelze aplikovat na stroje speciální, vyrobené na zakázku, součásti specializovaných výrobních linek apod.

Tuto sazbu lze samozřejmě použít až pro vyšší počet položek oceňovaného strojního parku (od  10 až 15 položek výše )  tj.  za 800 Kč vám rozhodně nenapíšeme posudek  např. na jeden soustruh.   Minimální částka je vždy  cca 3 tisíce Kč.  Často nezbývá, než stanovit předem cenu dohodou nebo  přiměřenou sazbu hodinovou po dohodě s objednatelem.

Ke všem výše uvedeným činnostem je třeba počítat s náhradou cestovného a před započetím prací většinou  také s přiměřenou zálohou.

– prohlídka veterána –  jako tzv. “investiční vozidlo

Na tento segment  nelze aplikovat parametry  jako pro běžná vozidla!

Vzhledem k nadměrným očekáváním zájemců co se týká skutečného technického stavu těchto vozidel a možným dalším dohadům o tom, zda jsem prohlídku odvedli či neodvedli zodpovědně a kvalitně  (po nedobrých zkušenostech z minulosti) nemáme o tuto činnost  vůbec zájem.

Není reálné k nákupu např. 30 a více let starého vozidla přistupovat obvyklým způsobem, např.  servisní historii či skutečný počet ujetých km většinou  vůbec nelze zjistit – třeba proto, že předchozí majitel/é  již nežijí, servisy kam vozidlo jezdilo  dávno neexistují a podobně.
Tato vozidla (jsou-li vůbec přihlášena k provozu v ČR)  jsou převážně  na “veteránských” značkách a to   i proto, že dnešním požadavkům na technický stav již nemohou zdaleka vyhovět (emise, účinnost brzd apod.) 

Další udržování vozidla – veterána v chodu znamená  nikdy nekončící náročnou údržbu.
Zvažujete-li koupit  40 let starý Mercedes s vidinou, že jej  doma postavíte do přístřešku na zahradě, 2 x do roka  vyjedete na firemní  teambuilding se s ním pochlubit a cena vozidla vzroste každý rok o čtvrtinu – pak si nakupte raději bitcoiny.

– chcete si koupit veterána  “jen tak”,  pro radost?

 • Víte, že vás bude něco stát i jeho  následná údržba?
 • Že nebude a nemůže být ve stavu, jako by včera  sjel z výrobní linky?
 • Máte k jeho další údržbě  možnosti – vlastní dílnu, svépomocnou dílnu, ochotného kamaráda automechanika?

Pak se nejspíš  domluvíme!

Prvotní (předběžná) konzultace k  jakémukoliv Vašemu požadavku či problému  v základním rozsahu je  zdarma, poté bývá nutné alespoň zálohové finanční plnění v přiměřeném rozsahu dle dohody.
K cenám, uvedeným výše pro službu “prověření ojetého vozidla” je nutno počítat v případě nutnosti dojezdu na místo s cestovným a náhradou za čas strávený na cestě z Brna či Prahy (podle toho, co je pro klienta výhodnější tj. levnější)
V případě, že s prodejcem dohodneme v průběhu prohlídky výraznější slevu z kupní ceny , pak  máme představu o tom, že naše dodatečná provize z této slevy bude cca

 50 % z výše této slevy – dohodneme se na procentech  vždy předem.

To považujeme za férové a  oboustranně přijatelné, pokud byste s tímto nesouhlasili, pak  o ceně  vyjednávejte  sami – my se rádi budeme  věnovat  spíše technické stránce případu!


technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého  prodejce v zahraničí

 • cenu je nutno stanovit vždy předem a dohodou, vždy počítejte s poměrně značnými náklady na cestu s ohledem na značné vzdálenosti a základní částkou za vlastní kontrolu vozidla (bez vícenákladů – palivo, převozní značky, event. ubytování  atd. (ty budou připočteny zvlášť ve skutečné výši)   počítejte vždy s cenou od  25 tisíc Kč  výše

Znamená to tedy, že určitě nepojedeme pro desetiletou Octavii do Hamburku, protože je to  zjevný ekonomicky nesmysl.

S představou  zbehnul byste mi ty tri Focusy  do Nemecka pozriet – veď sú takmer vedla seba a kúsok za českou hranicou,  mám predstavu o vašej odmene  takých 200 Euro
(text je reálný, není vymyšlený! )
Auta  byla na třech místech v Německu celkem cca 250 km od sebe, odhadovaný nájezd km z Brna tam a zpět více než  1000 km)

pak vůbec   nepište ani nevolejte…

Vždy je nutná individuální rámcová  kalkulace předem.

Neplaťte (pokud možno) žádnou rezervační zálohu prodejci  před alespoň základní, laickou  obhlídkou
I kdybyste měli pocit, že je  vůz ojedinělý, krásný, po německém důchodci – a vy po něm moc toužíte!
Vaše vyjednávací pozice při nákupu o event. slevě z ceny se pak snižuje na minimum!


V případě nejasnosti či potřeby  stanovení ceny ke složitějšímu či nestandardnímu problému  nám neváhejte zavolat či poslat e-mail.

 Zdají se vám uvedené ceny vysoké? 

Jsme přesvědčeni, že naše služby uvedenou hodnotu mají  a potvrdili nám to naši klienti, kterých se často (s odstupem času) dotazujeme, jak byli spokojeni.
V případě pochybností si naše ceny porovnejte např.  s cenami řemeslníků, kteří vám třeba v minulosti prováděli nějaké práce v domácnosti.
Pak musíte  jednoznačně dojít k závěru, že naše odměna je více než přijatelná.

Můžete také požádat o pomoc  souseda automechanika – uvidíte, co vám na to řekne a jak to potom celé dopadne.
Zkuste mu nabídnout  třeba 2 tisíce s vidinou cesty přes půl republiky a ztraceného pracovního dne, kdy mohl v dílně za tu dobu vydělat i několikrát tolik.

V odůvodněných případech jsme  samozřejmě ochotni se s vámi dohodnout o ceně individuálně.
Záměrně nepoužíváme žádné  “cenové balíčky”  byť  by na první pohled vypadaly lákavě.

A ještě jedno tedy, pro jistotu : NEJSME PLÁTCEM DPH

Twitter @nehody

- February 18, 2020

V podstatě souhlasíme. V "síni slávy" nám chybí jestě Mazda 2,2 Skyactiv D a ani benzíny 1,6 PSA (zmiňován přeplňo… https://t.co/gdOBigF2Ow
h J R

- February 17, 2020

Tv zprávy: "soudní poplatky je nutno upravit, protože se s nimi od roku 2011 nehýbalo..." Pohoda, to s odměnami z… https://t.co/VAlIsKU5J2
h J R

- February 17, 2020

Zajímavé. Naše zkušenosti jsou od "investorky" trochu rozdílné. Třeba už proto, že pany "Čermáky" vyeliminujeme už… https://t.co/41NkrOZEzc
h J R

RSS RSS kanál obsahu

Umístění diagnostického konektoru

Dnes už si bez alespoň základního načtení paměti závad při prohlídce ojetiny ani "neškrtnete".

U většiny vozidel známe umístění standardního diagnostického konektoru tzv. "zpaměti", u vozidel která nevidíme denně můžeme chvíli bádat...

Abychom zamezili pracnému hledání Googlem které mnohdy nikam nevede (odkazy na nesmyslné debaty, kde se dočtete "známy mi povedal, že..." ), uvádíme občas umístění jednak na twitterovém účtu pod hashtagy #OBD_konektor #OBDkonektor a můžete také použít tohoto odkazu

V nouzi nejvyšší použijte mobilní aplikaci

Díky obdfacile.com

Kde najít VIN vozidla?

Samozřejmě, nejsnáze dohledatelné místo je tzv. “pomocný VIN” v okénku čelního skla.

Nicméně s výjimkou vozidel pro americký trh musí být VIN ještě na dalších místech a zajímat nás bude zejména RAŽBA VIN KÓDU v karoserii.

Jako dobrá pomůcka v případě pochybností poslouží polská webová stránka

www.kde-je-vin.com

Tam avizovaná aplikace pro Android se nám nejevila úplně čerstvá, vzhledem k poslední aktualizaci v roce 2017 a tak jsme ji po základním vyzkoušení vrátili zpět do obchodu Google Play. Klidně za ni zaplatíme i více, než těch 39,- Kč ale chceme vidět, že je dále vyvíjena.