Základní ceník služeb

Důležité upozornění:  nyní  můžete veškeré platby (pokud se u řešení vašeho problému osobně setkáme) provádět buď v hotovosti, nebo platební kartou.

Jakmile pro naši činnost vstoupí v platnost povinnost EET  přestaneme  přijímat hotovostní platby a uhradit  službu “na místě” bude možno jen platební kartou.
Není to proto, že bychom chtěli rušit hotové peníze ale z důvodu, že se nechceme a nebudeme registrovat do systému EET.
Nemíníme se dohadovat, zda jsme někomu dali účtenku hned po obdržení částky či chvíli poté, riskovat střety a vysoké pokuty  s nastrčenými kontrolory finanční správy  a podobně.

Při práci pro soukromou klientelu je cena většiny  služeb stanovena dohodou.
Uvedené ceny jsou bez možnosti odpočtu DPH.
Většinou nepoužíváme   hodinovou sazbu, ale odměna se odvíjí především  od náročnosti úkolu.
Proto lze často při prvotním kontaktu poskytnout klientovi jen rámcový odhad. Je poměrně složité  a často i nemožné všechno hned z úvodu přesně nacenit.
Dohodneme-li se na sazbě hodinové, bude to aktuálně  750,- Kč/h

Pro zajímavost :
Hodinová sazba advokáta (mimopražského) dnes začíná  kolem 2 tisíc Kč, v Praze “startuje” kolem 2500 a nejsou výjimkou i násobky této částky.
Znalec je  však stále nucen prastarou úhradovou vyhláškou pro státní orgány účtovat maximálně 350 Kč/h.
Kdybychom měli aplikovat tuto sazbu na všechny případy tj. i na privátní klientelu, už byste v Čechách  mnoho let žádného znalce nepotkali.

Pro předběžnou  orientaci:

 • výjezd znalce 

  v případě požadavku řešit např. technický stav vozidla je toto nutné nejprve prohlédnout a zjistit, zda vůbec  předběžně poskytnuté údaje odpovídají realitě a bude-li   možné formulovat nějaký výstup (znalecký posudek či obdobný dokument) vyznívající  ve prospěch zadavatele.
  Pokud se na místě, při prohlídce ukáže, že nelze podobný výstup vytvořit
  (např. chcete reklamovat údajné vady zakoupeného ojetého vozu a bude zjištěno,že v tomto případě nejde o vady věci nýbrž  o projevy obvyklého opotřebení věci tj. vozidla)
  bude  vždy účtována částka  2,5  tis. Kč + náklady na dojezd ve výši 8,- Kč/km  skutečné dojezdové vzdálenosti tam a zpět.

  V případě zjištění, že bude možno výstup příznivý pro zadavatele vytvořit, bude toto ohledání zahrnuto do celkové ceny odborného písemného výstupu tj. nejde o “náklad navíc”.
  To nevylučuje nutnost úhrady zálohy na další zpracování případu v obvyklé a přiměřené výši např. 40  či 50 % předběžně zkalkulované  ceny apod.

 • technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého   prodejce  

  Aktuální všeobecné podmínky této služby

  Smluvní_podmínky010012020

         od  4,5  tis. Kč 

(plus náklady na dojezd k prodejci a zpět, kilometry účtujeme nad 20 km, výchozí bod Brno, 8,-Kč/km)

Nejnižší možná účtovaná  cena za kompletní prověrku vozidla je tedy 4,5 tis,- Kč
Za prověření Fabie v kupní ceně např. 80 000 Kč tedy  nezaplatíte např. 2 tis. Kč, ale 4,5  tis Kč.
Za 2 tisíce  bychom se  do komplexní  prověrky ojetého vozidla vůbec  nepouštěli, podobná cena neodpovídá  aktuální tržní cenové úrovni služeb.
Při výpočtu ceny za kontrolu vozidla vycházíme z prodejní ceny vozu  včetně DPH a z ní kalkulujeme   2 %
Minimum jsou  však vždy 4,5  tis. Kč.
(Onou “hranicí” nad minimální cenou za prověrku je aktuálně  tedy prodejní cena vozu 225 tis. Kč)

Objednání služby přes spolupracující firmy :

Auto AZ Consulting: 
platí  striktně ceník Auto AZ Consulting
Autobezobav.cz :
cena za prověrku od “3900,-Kč” neznamená, že za 3900,- vám prověříme vůz v ceně třeba 400 tis. 
Na Autobezobav.cz  v položce “Vybrat technika”  je uvedena  aktuálně cena “od 4500 Kč” která platí  (z každé zakázky hradíme provizi provozovateli stránek)
Můžete si samozřejmě zvolit levnějšího technika, je to jen na vás, co preferujete.
Cenou se nepodbízíme —  nabízíme odbornost, zkušenosti, individuální přístup a rychlou cestu k cíli.
V oboru patříme ke špičce. 
Pozn.
Nemalou součástí ceny může být  i cestovné!
Nelze  jet prověřovat auto z Brna do Ostravy (tj. 2 hodiny  na cestě tam, 2 až 3 hodiny  prověrka na místě a 2 hodiny  zpět, celkem ujeto cca 300 km) a vzít si za výkon  celkem např. 4000,- Kč.
To  raději klienta s podobnými představami rovnou v úvodu jednání odmítneme.

-vyhledání vhodného vozidla ke koupi  dle parametrů specifikovaných zájemcem   + 2  tis. Kč  (pouze jako součást komplexní služby s prověrkou vozidla, neprovádíme samostatně!)

Důležité upozornění: při požadavku na vyhledání vhodného vozidla je třeba vyřknout alespoň základní požadované parametry na vozidlo a tyto musí být reálné.

Hledání oné pověstné “jehly v kupce sena” je velmi obtížný úkol a pokud zde nastane i kolize s vaší představou o cenovém rámci vozidla, může se stát že věc dle vašich představ nebudeme umět vyřešit respektive ji občas ani řešit nechceme – stává se, že řešení nereálné poptávky by bylo jen ztrátou času.

 • kontrola technického stavu vozidla před prodejem

abyste se vyvarovali  problémů s případnými dalšími  nároky kupujícícho – viz.  …/2019/03/30/novinka-v-portfoliu-sluzeb/

 • dopravní nehoda
  posudek o technických příčinách nehody v silničním provozu –  včetně počítačové simulace ve  Virtual Crash 4

  od  cca 15  tisíc   Kč 
– dle náročnosti, předběžná konzultace (ideálně elektronickou formou) nezbytná. Mnohdy je to poměrně úmorná práce a časovou náročnost je nutno zohlednit. Mohou se vyskytnout i případy podstatně dražší. 
Pro státní  orgány jsme se dlouho snažili držet cenu níže, ale  už tak činit nebudeme.
Obvyklá doba vyhotovení cca 1 až 2 měsíce od dodání, zkompletování a případného doplnění podkladů.
Záleží i na kvalitě dodaných podkladů, jak rychle se podaří shromáždit a analyzovat dostupnou dokumentaci a na množství aktuálně rozpracovaných věcí.
Základním předpokladem dobře zpracovaného znaleckého posudku je např.  i místní šetření na místě nehody a to často nelze provést okamžitě…

 •  posudek o technickém stavu vozidla (reklamace,odstoupení od kupní smlouvy atd.)

od cca   8  tis.  Kč  (dle náročnosti, předběžná konzultace  elektronickou cestou  nezbytná)

 • stanovení obecné ceny

vozidla formou znaleckého posudku
(vyřazení, odprodej,vklad do majetku…)

od  2,5  tis.  Kč / jedno vozidlo

s vyšší částkou je třeba počítat u vozidel speciálních, vyrobených na zakázku,v případě žádosti o revizní posudek  apod.
Při větším počtu vozidel a u stálých klientů stanovujeme cenu dohodou.

Poslední dobou jsme  zatěžováni  požadavky soudů na účast a stvrzování znaleckých posudků či odborných vyjádření, byť  všechny podstatné věci již byly dostatečně popsány a vysvětleny  ve zmíněných písemnostech.
Následný přístup  soudních úředníků k proplácení přiměřených náhrad za cestovné, ztrátu času na cestě a vlastní výslech znalce u soudu lze označit jako “velmi vlažný”.
Jen  samotná cesta k soudu na druhém konci republiky zabere  několik hodin, na cestě a u soudu pak lze snadno ztratit celý den.
Neustálé handrkování  se soudy o tom, co by mělo být samozřejmé tj.  o výši náhrad  a jejich časté neproplácení si nyní vyžádaly nepříjemný, ale  nezbytný  krok:

U veškerých posudků i případných odborných vyjádření ve věci dopravních nehod či technického stavu vozidel či jejich cen vyhotovených pro některou ze stran případného budoucího soudního sporu budeme  nadále  striktně  uplatňovat  jednorázový paušální příplatek k  ceně vlastní práce  ve výši  + 2  tis.  Kč  k dorovnání  náhrady za cestovné a ztrátu času při předvolání  znalce k soudnímu jednání.

S ohledem na výši sazeb  tzv. “úkonů právní služby” a obvyklou hodinovou  sazbu advokátů zastupujících strany sporu to považujeme za korektní s spravedlivé řešení  dlouhodobě nespravedlivé a neřešené  situace v našem odměňování ze strany státních orgánů.

 • cenový odhad (ocenění) strojů

 orientačně od 800  Kč/položku (ks)  – což samozřejmě nelze aplikovat na stroje speciální, vyrobené na zakázku, součásti specializovaných výrobních linek apod.

Tuto sazbu lze samozřejmě použít až pro vyšší počet položek oceňovaného strojního parku (od  10 až 15 položek výše )  tj.  za 800 Kč vám rozhodně nenapíšeme posudek  např. na jeden soustruh.  
Minimální částka je vždy  cca 3 tisíce Kč. 
Často nezbývá, než stanovit předem cenu dohodou nebo  přiměřenou sazbu hodinovou po dohodě s objednatelem.

Ke všem výše uvedeným činnostem je třeba počítat s náhradou cestovného a před započetím prací většinou  také s přiměřenou zálohou.

– prohlídka veterána –  jako tzv. “investiční vozidlo

Na tento segment  nelze aplikovat parametry  jako pro běžná vozidla!

Vzhledem k nadměrným očekáváním zájemců co se týká skutečného technického stavu těchto vozidel a možným dalším dohadům o tom, zda jsem prohlídku odvedli či neodvedli zodpovědně a kvalitně  (po nedobrých zkušenostech z minulosti) nemáme o tuto činnost  vůbec zájem.

Není reálné k nákupu např. 30 a více let starého vozidla přistupovat obvyklým způsobem, např.  servisní historii či skutečný počet ujetých km většinou  vůbec nelze zjistit – třeba proto, že předchozí majitel/é  již nežijí, servisy kam vozidlo jezdilo  dávno neexistují a podobně.
Tato vozidla (jsou-li vůbec přihlášena k provozu v ČR)  jsou převážně  na “veteránských” značkách a to   i proto, že dnešním požadavkům na technický stav již nemohou zdaleka vyhovět (emise, účinnost brzd apod.) 

Další udržování vozidla – veterána v chodu znamená  nikdy nekončící náročnou údržbu.
Zvažujete-li koupit  40 let starý Mercedes s vidinou, že jej  doma postavíte do přístřešku na zahradě, 2 x do roka  vyjedete na firemní  teambuilding se s ním pochlubit a cena vozidla vzroste každý rok o čtvrtinu – pak si nakupte raději bitcoiny.

– chcete si koupit veterána  “jen tak”,  pro radost?

 • Víte, že vás bude něco stát i jeho  následná údržba?
 • Že nebude a nemůže být ve stavu, jako by včera  sjel z výrobní linky?
 • Máte k jeho další údržbě  možnosti – vlastní dílnu, svépomocnou dílnu, ochotného kamaráda automechanika?

Pak se nejspíš  domluvíme!

Prvotní (předběžná) konzultace k  jakémukoliv Vašemu požadavku či problému  v základním rozsahu je  zdarma, poté bývá nutné alespoň zálohové finanční plnění v přiměřeném rozsahu dle dohody.
K cenám, uvedeným výše pro službu “prověření ojetého vozidla” je nutno počítat v případě nutnosti dojezdu na místo s cestovným a náhradou za čas strávený na cestě z Brna či Prahy (podle toho, co je pro klienta výhodnější tj. levnější)
V případě, že s prodejcem dohodneme v průběhu prohlídky výraznější slevu z kupní ceny , pak  máme představu o tom, že naše dodatečná provize z této slevy bude cca

 50 % z výše této slevy – dohodneme se na procentech  vždy předem.

To považujeme za férové a  oboustranně přijatelné, pokud byste s tímto nesouhlasili, pak  o ceně  vyjednávejte  sami – my se rádi budeme  věnovat  spíše technické stránce případu!


technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého  prodejce v zahraničí

 • cenu je nutno stanovit vždy předem a dohodou, vždy počítejte s poměrně značnými náklady na cestu s ohledem na značné vzdálenosti a základní částkou za vlastní kontrolu vozidla (bez vícenákladů – palivo, převozní značky, event. ubytování  atd. (ty budou připočteny zvlášť ve skutečné výši)   počítejte vždy s cenou od  25 tisíc Kč  výše

Znamená to tedy, že určitě nepojedeme pro desetiletou Octavii do Hamburku, protože je to  zjevný ekonomicky nesmysl.

S představou  zbehnul byste mi ty tri Focusy  do Nemecka pozriet – veď sú takmer vedla seba a kúsok za českou hranicou,  mám predstavu o vašej odmene  takých 200 Euro” je zbytečné dále pokračovat.

Vždy je nutná individuální rámcová  kalkulace předem.


V případě nejasnosti či potřeby  stanovení ceny ke složitějšímu či nestandardnímu problému  nám neváhejte zavolat či poslat e-mail.

 Zdají se vám uvedené ceny vysoké? 

Jsme přesvědčeni, že naše služby uvedenou hodnotu mají  a potvrdili nám to naši klienti, kterých se často (s odstupem času) dotazujeme, jak byli spokojeni.
V případě pochybností si naše ceny porovnejte např.  s cenami řemeslníků, kteří vám třeba v minulosti prováděli nějaké práce v domácnosti.
Pak musíte  jednoznačně dojít k závěru, že naše odměna je více než přijatelná.

Můžete také požádat o pomoc  souseda automechanika – uvidíte, co vám na to řekne a jak to potom celé dopadne.
Zkuste mu nabídnout  třeba 2 tisíce s vidinou cesty přes půl republiky a ztraceného pracovního dne, kdy mohl v dílně za tu dobu vydělat i několikrát tolik.

V odůvodněných případech jsme  samozřejmě ochotni se s vámi dohodnout o ceně individuálně.
Záměrně nepoužíváme žádné  “cenové balíčky”  byť  by na první pohled vypadaly lákavě.

A ještě jedno tedy, pro jistotu : NEJSME PLÁTCEM DPH

Twitter @nehody

- October 19, 2020

"Když voni ti Němci jsou takoví pinktlich a vůbec nešetří na servise a ty silnice tam mají hezký..." Normálně viděli "hejla", tak ho oškubali. Nepředpokládali, že z Protektorátu může někdo něco reklamovat 🤣
h J R

- October 19, 2020

"Auto z Rajchu" 😘 https://t.co/b29Dqj66Dt Jinak ale...cca 3letý VW Transporter 2,0 TDI s nižším stavem km za 630 k CZK nemusíte kupovat v Německu, zvláště když o autech nic nevíte a domlouváte se tam prostřednictvím kamaráda - tlumočníka.
h J R

- October 19, 2020

Černé ovce — Česká televize https://t.co/bDYSJlge8V
h J R

- October 19, 2020

Je to hodně slov k přečtení a musí se u toho trochu myslet. V zemi, kde vrcholem "magie" je excelový "matematický model" nejspíš marný pokus o osvětu. https://t.co/fQ9aQ4HAnN
h J R

- October 19, 2020

Od středy roušky i v autech s cizími. Taktéž " v zastavěné oblasti" při nemožnosti udržet odstup od ostatních od 2 metrů. Lze jen říct, že pokud si některé skupiny občanů pletou základní pojmy, plukovník @profesorPrymula bude "utahovat šrouby". Nenahrávejte gumákovi zbytečně!
h J R

- October 19, 2020

Sabina Slonková: Řídit stát podle excelu. Protože nepracujeme https://t.co/PBGrU0Kpib via @SeznamZpravy
h J R

- October 19, 2020

Diagnostiku děláme jinak než Kája Čížek 😂 Diagnostika | Autobazar Monte Karlo | Televize Seznam - https://t.co/UyeulF2Aem https://t.co/hqNRiFx8st
h J R

- October 19, 2020

@ManipulatoriCz: Lístky na jídlo jako důkaz pozitivity na COVID? I to je někdo schopný sdílet... https://t.co/f2UPMqYebM
h J R

- October 19, 2020

Nový kousek od proklínaného a dehonestovaného @RESPILON První mám už od jara a pořád "v akci",spokojenost. Produkty "asociace" pana Kůse a zjevně rozvětvené rodiny nechci už kvůli jejich vytrvalé masáži na sítích...🤔 https://t.co/HK8mBvHbUI
h J R

RSS RSS kanál obsahu

Umístění diagnostického konektoru

Dnes už si bez alespoň základního načtení paměti závad při prohlídce ojetiny ani "neškrtnete".

U většiny vozidel známe umístění standardního diagnostického konektoru tzv. "zpaměti", u vozidel která nevidíme denně můžeme chvíli bádat...

Abychom zamezili pracnému hledání Googlem které mnohdy nikam nevede (odkazy na nesmyslné debaty, kde se dočtete "známy mi povedal, že..." ), uvádíme občas umístění jednak na twitterovém účtu pod hashtagy #OBD_konektor #OBDkonektor a můžete také použít tohoto odkazu

V nouzi nejvyšší použijte mobilní aplikaci

Díky obdfacile.com

Kde najít VIN vozidla?

Samozřejmě, nejsnáze dohledatelné místo je tzv. “pomocný VIN” v okénku čelního skla.

Nicméně s výjimkou vozidel pro americký trh musí být VIN ještě na dalších místech a zajímat nás bude zejména RAŽBA VIN KÓDU v karoserii.

Jako dobrá pomůcka v případě pochybností poslouží polská webová stránka

www.kde-je-vin.com

Tam avizovaná aplikace pro Android se nám nejevila úplně čerstvá, vzhledem k poslední aktualizaci v roce 2017 a tak jsme ji po základním vyzkoušení vrátili zpět do obchodu Google Play. Klidně za ni zaplatíme i více, než těch 39,- Kč ale chceme vidět, že je dále vyvíjena.